Pressmeddelande -

Nytt direktiv om hacking oroar datasäkerhetsexperter

Europaparlamentets utskott för mänskliga rättigheter och inrikesfrågor har precis godkänt hacking-direktivet som skärper straffsatserna för otillbörligt anskaffande av information. I många av unionens medlemsländer har det skapat oro bland säkerhetsexperter, som menar att direktivet på många sätt försvårar deras arbete. Samtidigt skjuter det i sin nuvarande utformning förbi målet med en säkrare online-miljö för alla.

Säkerhetsexperter i många av unionens medlemsländer har de senaste veckorna oroats över det direktiv som LIBE-utskottet i parlamentet godkände förra veckan. Förslaget, som bland annat innefattar att det ska bli svårare att få tillgång till verktyg som kan användas för test av ett nätverks hållbarhet, kan göra det svårare för dem att utöva sin verksamhet.

-       Man har valt att centrera säkerhetsforskningen kring kommersiella entiteter och universitet som har möjlighet att skaffa licenser för användning av rätt verktyg, men gör det svårare för ideella aktörer att bedriva självständig verksamhet, säger Amelia Andersdotter, representant i Europaparlamentet för Piratpartiet. Förebyggande säkerhetsrutiner saknas ofta idag och lagstiftaren har hittills ägnat väldigt lite utrymme åt att undersöka vilka incitament som de stora aktörerna kan behöva i den bemärkelsen.

Straffskalorna som ökar i och med direktivets godkännande är väldigt höga och indikerar att cyberbrottslighet ses som någonting som ska åtgärdas efter att det hänt, snarare än att förebyggas med gedigna säkerhetsrutiner för på företaget. Störning av datatjänster ses som särskilt allvarligt i utskottets förslag. De stora distributed denial of service-attackerna mot bland andra VISA och Mastercard hösten 2010 ses som kopplade till denna nya oro i institutionen.

-       Antalet kommersiellt motiverade DDoS-attacker har enligt ny forskning gått ned under senaste årtiondet, och majoriteten av störningar på nätverk är istället politiskt motiverade. Det perspektivet saknas helt i upplägget för direktivet, säger Amelia Andersdotter.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • andersdotter
  • europaparlamentet
  • libe-utskottet
  • ddos

Piratpartiet  är ett svenskt, politiskt parti som grundades 2006. Partiets politiska verksamhet riktar sig mot informationshantering i det nya samhället, och hur vi i lagar och affärsverksamheter hanterar informations- och kunskapsflöden. Piratpartiet står för ett ideal om informationsautonomi för varje individ - fri kunskapsdelning, fri kulturdelning och varje persons frihet att själv välja vilken data som tillgängliggörs och åt vem under vilken tid.

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet har också många systerpartier i andra europeiska länder, vissa av dem med folkvalda representanter på lokal och regional nivå. Ett internationellt och ett europeiskt samarbete har funnits sedan 2006.

Presskontakt

Katarina Stensson

Presskontakt Partiledare 0706043095