Pressmeddelande -

Piratpartiet hälsar Obama med demonstration mot amerikansk massövervakning

Onsdagen den 4 september demonstrerar Piratpartiet tillsammans med ett 30-tal andra organisationer mot amerikansk massövervakning och hetsjakt på visselblåsare. Demonstrationen går av stapeln klockan 17:00 på Medborgarplatsen i Stockholm.

Piratpartiets partiledare, Anna Troberg, är en av demonstrationens talare:

– Det är upprörande, men knappast förvånande att statsminister Reinfeldt inte kommer att ta upp amerikansk massövervakning och hetsjakt på visselblåsare under Obamas besök, säger Troberg. Reinfeldt har aldrig gjort någon hemlighet av att han gillar både övervakning och att dansa efter USA:s pipa. Därför är det också viktigt för Piratpartiet att visa Obama och omvärlden att många svenskar inte delar sin statsministers ryggradslösa hållning i de här frågorna.

– Piratpartiet kommer speciellt att lyfta fram visselblåsarna Chelsea Manning och Edward Snowden, säger Troberg. De har betalat ett oerhört högt pris för att berätta sanningen, men deras mod har givit oss kunskap och verktyg att förbättra världen. Deras öde vilar i Obamas händer och vi vill visa att de har ett stort stöd här i Sverige.

Demonstrationen arrangeras av Nätverket 4 september, en sammanslutning av omkring 30 olika organisationer.

– Det är viktigt att ibland kunna ställa andra politiska meningsskiljaktigheter åt sidan och stå enade i frågan om den personliga integriteten. Det är en fråga som berör alla, säger Troberg. FRA-debatten 2008 hade aldrig fått ett sådant genomslag om inte organisationer med vitt skild politisk hemvist varit beredda att stå sida vid sida i kampen mot FRA-lagen. Jag hoppas att den här demonstrationen kan bli ett startskott för en lika bred och betydelsefull integritetsdebatt.

Info:

Piratpartiets demonstrationsplakat:

”We are Chelsea Manning!”

”We are Edward Snowden!”


Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • obama
  • piratpartiet
  • anna troberg

Kontakt
Anna Troberg
Partiledare
anna.troberg@piratpartiet.se
+46 (0)70 467 62 73

Om Piratpartiet

Piratpartiet  är Sveriges mest framtidsinriktade politiska parti. Partiet har sedan starten 2006 fokuserat på integritet, kultur och kunskap, och svarar på de frågor de gamla partierna ännu inte förstått att de måste ställa.

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet är en del av en växande rörelse med systerpartier runt om i Europa och världen. Flera av dessa har folkvalda representanter på lokal och regional nivå.

Presskontakt

Piratpartiet

Presskontakt +46 763 44 37 25