Pressmeddelande -

Piratpartiet svarar på Rättighetsalliansens hotbrev

Den 17 februari mottog Piratpartiet ett hotbrev från Rättighetsalliansen (fd. Antipiratbyrån) där man gjorde klart att man ämnade att dra partiet och dess företrädare inför rätta om man inte senast den 26 februari upphörde att leverera internetaccess till The Pirate Bay.

Piratpartiets partiledare, Anna Troberg, berättar:

– Det har varit några hektiska dagar, säger Troberg. Vi har dels diskuterat Rättighetsalliansen hot mot partiet internt. Sedan har de enskilda individer som skulle kunna bli måltavlor för hoten diskuterat saken med sina familjer, vilket naturligtvis varit en svår process för alla inblandade. Det är har varit märkligt att inse att politiskt engagemang kan ha ett så högt pris i Sverige 2013.

– Jag är därför mycket glad över att de anonyma hjältarna bakom The Pirate Bay tidigt beslutade sig för att hjälpa Piratpartiet ur den uppkomna situationen.

The Hydra Bay

När internetaccessen genom Piratpartiet hotats, har The Pirate Bay valt att gå vidare och istället skaffa två helt nya internetuppkopplingar, båda i regi av två systerpartier till Piratpartiet: det nybildade norska Piratpartiet och det katalanska Piratpartiet. Man döper också, dagen till ära, om sajten till det passande namnet ”The Hydra Bay”.

– Det känns bra att lämna över stafettpinnen till två systerpartier. Det visar på piratrörelsens mognad och styrka, säger Troberg. Vi hjälper varandra och arbetar långsiktigt. Det finns i dag över sextio olika piratpartier runt om i världen. Varje kapad uppkoppling till The Pirate Bay kommer att generera två nya.

Rättsliga motåtgärder:

Piratpartiet anser att Rättighetsalliansens hot är ett missbruk av rättsväsendets möjligheter. Rättighetsalliansen räknar krasst att med överlägsna ekonomiska muskler använda en civilrättslig process för att i första hand skrämma en ekonomiskt svagare part till tystnad och i andra hand att trötta ut motparten i en utdragen process som stjäl både pengar, energi och fokus från partiets kommande valrörelse.

– Man måste alltid välja sina strider noga, säger Troberg. Det vore vansinne att ge sig in i ett spel där motståndarsidan bestämmer reglerna. Piratpartiet finns inte till för att mata upphovsrättsindustrin med martyrer. Vi finns till för att skapa långsiktig politisk förändring som innebär att upphovsrättsindustrin i framtiden inte ska tillåtas att hota företag, organisationer och enskilda individer till tystnad med vårt gemensamma rättsväsende som slagträ.

Troberg är dock inte främmande för att rikta rättsväsendets granskande öga mot Rättighetsalliansens agerande:

– Piratpartiet har styrelsemöte i helgen. Jag kommer att rekommendera styrelsen att polisanmäla Rättighetsalliansen för olaga tvång. Det är viktigt att reda ut exakt hur förlåtande systemet är för de som missbrukar rättsväsendet som ett sätt att tysta andra.

Mer information:

The Hydra Bay

Rättighetsalliansens krav

Kontakt:

Anna Troberg, partiledare Piratpartiet
0704 676 273, anna.troberg@piratpartiet.se

Geir Aaslid, partiledare Piratpartiet Norge
+47 974 227 07  


Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • piratpartiet
  • pirate bay
  • rättighetsalliansen

Om Piratpartiet

Piratpartiet  är Sveriges mest framtidsinriktade politiska parti. Partiet har sedan starten 2006 fokuserat på integritet, kultur och kunskap, och svarar på de frågor de gamla partierna ännu inte förstått att de måste ställa.

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet är en del av en växande rörelse med systerpartier runt om i Europa och världen. Flera av dessa har folkvalda representanter på lokal och regional nivå.

Presskontakt

Katarina Stensson

Presskontakt Partiledare 0706043095