Pressmeddelande -

Vi kommer återta vår plats i EU

Piratpartiet ökar starkt i opinionen

Efter att upphovsrättsdirektivet och artikel 13 röstades igenom i EU har många åter fått upp ögonen för Piratpartiet, som nu ökar starkt i opinionen med 1,9 % i senaste mätningen från Novus.

- Piratpartiet är det enda partiet med en utpräglad politik för det digitala samhälle vi lever i idag. Vi förstår värdet av ett skyddat privatliv och yttrandefrihet. Vi ser tydligt att allt fler inser att begränsningar av internet är ett hot mot demokratin. Vi har goda chanser att återta vår plats i Europaparlamentet, säger Mattias Bjärnemalm, Piratpartiets förstenamn på EU-listan.

Med 3 veckor kvar till EU-valet är det enligt Novus-undersökningen fortfarande 24 % av väljarna som inte har bestämt sig, vilket innebär att opinionen kan svänga snabbt. Att Piratpartiets frågor är högaktuella kommer att gynna partiet i EU-valet 26 maj.

- Efter att upphovsrättsdirektivet och artikel 13 röstades igenom har vi sett en tillströmning av medlemmar och intresse för partiet. Många har tröttnat på den föråldrade politik som förs i EU, som inte tar hänsyn till den digitala utvecklingen. Det finns ett oerhört engagemang i de här frågorna. Det vi ser nu är början på en digital revolution, säger Katarina Stensson, Vice partiledare och andrenamn på EU-listan.

Piratpartiet stora i Europa

Piratpartiet ser ut att kunna bli största parti i EU-valet i Tjeckien, i vissa opinionsundersökningar har de legat över 20 %. Tyska Piratpartiet har idag ett mandat i EU-parlamentet och ser ut att få behålla det. Även Luxemburgs piratparti har goda chanser att komma in i EU.

- Vi behöver pirater i EU som slåss för ett fritt och öppet internet och ett samhälle fritt från massövervakning. I en tid där övervakning, kontroll och korruption sprider sig, behövs Piratpartiet mer än någonsin, säger Magnus Andersson, Partiledare och tredjenamn på EU-listan

Ämnen

  • Internationella avtal, samarbeten

Om Piratpartiet

Piratpartiet är ett svenskt, politiskt parti som grundades 2006. Partiet har sedan starten fokuserat på integritet, kultur och kunskap och svarar på de nya frågor som de gamla partierna ännu inte förstått att de måste ställa.

Idag finns det aktiva Piratpartiet i över 50 länder runtom i världen, med folkvalda representanter i EU-parlamentet, i isländska riksdagen, på delstatsnivå i Tyskland och på lokal nivå i Österrike, Kroatien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Island, Nederländerna, Spanien och Schweiz.

Kontakt

Magnus Andersson, partiledare
partiledare@piratpartiet.se - 070 575 74 78

Katarina Stensson, vice partiledare
katarina.stensson@piratpartiet.se

Mattias Rubenson, partisekreterare
mattias.rubenson@piratpartiet.se

Presskontakt

Piratpartiet

Piratpartiet

Presskontakt +46 763 44 37 25