Gå direkt till innehåll

Kontakt

Jessica Lindberg

Jessica Lindberg

Näringslivsutvecklare Projekt Gröna näringar +46 73 840 47 52
Annika Nordstrand

Annika Nordstrand

Förvaltningschef Kultur, park och fritid Kultur, park och fritid +46911-69 76 79

Rebecca Granström

tf enhetschef Trafik Trafik, parkering, hållbara resor 0911-696857
Leif Wikman

Leif Wikman

TF kommunchef 0911- 69 62 72

Helén Eriksson

avdelningschef planeringsavdelningen 0911-69 71 58

Lena Enqvist

omsorgschef, Socialtjänsten 073- 574 20 99
Magdalena Jonsson

Magdalena Jonsson

avdelningschef särskilt boende för äldre, Socialtjänsten 0911 - 69 71 35
Nicklas Larsson

Nicklas Larsson

t.f näringslivschef Näringsliv, företagsfrågor 072-465 58 94
Jeanette Ögren Viklund

Jeanette Ögren Viklund

Kommunikationschef 0911-69 60 10
Maria Norberg Johansson

Maria Norberg Johansson

Kommunikatör 0911-69 70 62
Helena Stenberg

Helena Stenberg

Kommunalråd Piteå kommun Kommunstyrelsens ordförande 0911-69 60 01
Anders Lundkvist

Anders Lundkvist

Kommunalråd +46706745858
Fredrik Sjömark

Fredrik Sjömark

Förvaltningchef Socialtjänsten Socialtjänsten 0911-69 62 66
Jan Johansson

Jan Johansson

förvaltningschef Samhällsbyggnad 0911-69 62 36
Malin Westling

Malin Westling

Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00
Torbjörn Johansson

Torbjörn Johansson

Räddningschef Piteå- Älvsbyn 0911 69 64 95
Jan Ställ

Jan Ställ

Förvaltningschef Fastighets- och serviceförvaltningen 070-527 12 77
Brith Fäldt

Brith Fäldt

ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 070-346 64 91

Elisabeth Lindberg

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden Piteå kommun

Louise Mörk

Ordförande barn-och utbildningsnämndenLouise Mörk

Marita Björkman

Ordförande Fastighets- och servicenämnden 070-3507927
Sven-Gösta Pettersson

Sven-Gösta Pettersson

Ordförande i socialnämden i Piteå kommun. 070-3901990
Helena Lundberg

Helena Lundberg

Kostchef Måltidsservice 0911-69 61 45

Anette Christoffersson

Processledare, Kommunledningsförvaltningen Medborgardialoger 0911-69 60 54
Florian Steiner

Florian Steiner

Stadsarkitekt Stadplanering 0911-69 71 81

Micael Kemi

T.f. avdelningschef Teknik och gator, Samhällsbyggnad 0911-69 69 57
Eva  Börjesson Öman

Eva Börjesson Öman

Biträdande Socialchef och chef för Socialtjänstens stab. 0911-69 64 47
Tomas Nilsson

Tomas Nilsson

Tt chef stöd och omsorg 070-592 47 37
Kristina Hansson

Kristina Hansson

Vetenskaplig ledare och lektor i pedagogiskt arbete, Utbildningsförvaltningen 0911- 69 62 27

Elisabeth Fjällström

Avdelningschef Förskola 0911-69 60 30

Micael Jonsson

Kulturchef 0911-69 68 13

Ulrika Bohman

avdelningschef park 0911-69 64 57
Per Lenndin

Per Lenndin

Projektledare Kultur, park och fritid 0911-69 62 49

Britta Dahlén

gymnasiechef, Utbildningsförvaltningen 0911-69 63 01

Eva Wikström

IT- chef IT 0911-69 69 56
Åsa Wikman

Åsa Wikman

Miljö- och hälsoskyddschef Samhällsbyggnad 0911-69 60 08

Johan Wirtala

Avdelningschef Fysisk planering, Samhällsbyggnad 0911-69 61 26
Håkan Johansson

Håkan Johansson

Avdelningschef Kompetensförsörjning, Samhällsbyggnad Kompetensförsörjning 0911-69 69 07
Åsa Öberg

Åsa Öberg

Ekonomichef 0911-696005
Ewa Degerman

Ewa Degerman

Personalchef 0911-69 60 27