Gå direkt till innehåll
Arbetet med förslag till FÖP Öjebyn pågår.
Arbetet med förslag till FÖP Öjebyn pågår.

Pressmeddelande -

Fördjupad översiktsplan för Öjebyn ska visa vägen för fortsatt utveckling

Just nu pågår arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Öjebyn. Den ska visa vägen för den fortsatta utvecklingen av Öjebyn, med ambitionen att skapa en känsla av "blandstad" som ska främja en hållbar utveckling. Hur vill du att Öjebyns ska utvecklas? Ta chansen att tycka till i kommande dialoger.

Som ett komplement till Översiktsplan 2030 ska fördjupade översiktsplaner (FÖP) tas fram för de större stadsdelarna, där Öjebyn är först ut. Arbetet med förslag till FÖP är påbörjat och den ska visa riktningen för hur mark, vatten och den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Bland annat identifieras lämplig placering av nya bostadsområden och områden för handel och verksamheter.

Med utgångspunkten i att Piteå växer och behovet av bostäder är stort, jobbar Piteå kommun brett för den fortsatta utvecklingen. Syftet med FÖP Öjebyn är att möjliggöra förtätning med nya bostäder och verksamheter, vilket ska säkra Öjebyns attraktivitet på sikt.

- Öjebyns närhet till centrala Piteå är en framgångsfaktor. Ambitionen är att vi i FÖP:en ska ringa in områden för ny och förtätad bebyggelse för bostäder och verksamheter, men samtidigt bevara de unika miljöerna med kyrkan och kyrkstaden, säger Florian Steiner, stadsarkitekt.

En blandstad där grönytor är viktiga
Huvudinriktningen för FÖP Öjebyn är formulerad. Utvecklingen ska styra mot en blandning av boende, handel och verksamheter där "blandstad" utgör målbilden. Bebyggelseområden ska länkas samman genom ny bebyggelse och grönstrukturer med bra gång- och cykelstråk.

Kvalitet, närhet och tillgänglighet avseende grönstruktur ska utvecklas. De gröna miljöerna ska erbjuda plats för aktivitet, möten, lek, motion och avkoppling året runt.
Öjebyn ska vara en sammanhängande stadsdel som känns trygg och trivsam att bo i, främjar mänskliga möten och integration. Miljöerna utformas för att främja jämställdhet och umgänge över generationsgränser.

Stadsdelen är rik på kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader som än i dag berättar om den historiska ställningen som sockens centrum.

- Öjebyns identitet kan förstärkas om fortsatt utveckling av nya miljöer och platser har en balans mellan modernt uttryck och respekt för historien, säger stadsarkitekten.

Dialogmöten ger dig chans att tycka till
För att ge boende i Öjebyn, fastighetsägare, företag och allmänheten möjlighet att komma med tankar, idéer och synpunkter bjuder Piteå kommun nu in till dialogmöten. Politiker och tjänstemän finns på plats för information, samtal och för att svara på frågor.

Planerade möten

Dialogmöten Storstrands kursgård
Tisdag 26 april kl 18.30-21.00
Torsdag 28 april kl 18.30-21.00

Drop in-dialog Öjatorget
Måndag 2 maj kl. 12.00-18.00
Tisdag 3 maj kl. XX kl 12.00-18.00

Dialoger genomförs i ett tidigt skede i arbetet med FÖP:en. Under hösten ska ett förslag till fördjupad översiktsplan för Öjebyn färdigställas. Då ska förslaget ut på samråd när allmänheten återigen bjuds in till dialog om Öjebyns utveckling.

Barn- och ungdomsdialoger

Det pågår även dialoger med barn och ungdomar mellan 20 april - 20 maj. De rikas till elever i årskurs 3, 6 och 9 på Kullen-, Björklunda- och Solanderskolan samt årskurs 3 på Grans naturbruksgymnasium.

Kontaktperson barn- och ungdomsdialoger

Anna Stamblewski
0911-696129
anna.stamblewski@pitea.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Presskontakt

Brith Fäldt

Brith Fäldt

ordförande Samhällsbyggnadsnämnden (V) ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 070-346 64 91 pitea.se samhällsbyggnadsnämnden

Piteå - det är hit man kommer, när man kommer hem

Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem, är vår kommuns vision och vi hoppas att de som besöker Piteå kan känna det. Piteå är en lagom stor och mysig stad med trevliga invånare. En välkomnande, lugn och trygg stad med närhet till allt. Vi är också musikstaden, skärgårdsstaden och en stad med en piteanda att det mesta är möjligt. Ett exempel är att vi valt att kombinera vår tradition som industristad med en ny inriktning där kultur och energi spelar strategiskt viktiga roller.

Som vårt riktmärke in i framtiden lyser Acusticums spira över staden. Acusticum har blivit en spännande och kreativ mötesplats där kultur, utbildning och näringsliv utvecklas i nya kombinationer. Ett annat riktmärke för framtiden är vår strävan att utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Det är en spännande resa där vi tagit flera viktiga kliv framåt inom området förnybar energi. I Piteå brukar vi säga att vi har nära till allt – till världen utanför, till varandra och till naturen.

Vi har en upplevelserik natur med möjlighet till fiske, jakt och friluftsliv och en fantastisk skärgård med mer än femhundra öar. Under sommarmånaderna erbjuder Piteå ett stort utbud av upplevelser. Det förekommer musik- och dansuppträdanden på gatorna och de stora musik-, sport- och mässarrangemangen lockar hundratusentals besökare. Hälften av alla turister som kommer till Norrbotten väljer att komma just till Piteå.

Vi som bott här ett tag tycker ändå att det bästa med Piteå är piteborna själva, som genom engagemang, öppenhet och kreativitet är goda ambassadörer för sin hemstad.

Välkommen till Piteå, granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen!
Helena Stenberg och Patric Lundström, kommunalråd Piteå kommun

Piteå kommun
Stadshuset Svartuddsvägen 1
941 85 Piteå