Gå direkt till innehåll
I sommar har Piteås gågata varit rökfri. Nu vill kommunen veta vad piteborna tycker om det.   Foto: Richard Kåhrström
I sommar har Piteås gågata varit rökfri. Nu vill kommunen veta vad piteborna tycker om det. Foto: Richard Kåhrström

Pressmeddelande -

Hur ska vi ha det med rökning i Piteås stadskärna?

Har du märkt av att gågatan har varit rökfri i sommar? Tror du att antalet fimpar som kastas på gator och parker i centrum minskat? Vi har svaret! Kom och prata rökning/nedskräpning med politiker och tjänstemän från Piteå kommun på Byxtorget lördagen 19 september kl. 11-13. Välkomna!

Första juli ifjol trädde en ny tobakslag i kraft, vilket innebär att många offentliga miljöer numera är rökfria. Det gäller bland annat skolgårdar, lekparker, sportanläggningar, busskurer, restauranger och uteserveringar, men även utanför entréer till lokaler och andra utrymmen som är öppna för allmänheten.

I sommar har gågatan i Piteå varit rökfri med undantag vid Byxtorget, skyltar har placerats ut och askkoppar har plockats bort. Hur har rökförbudet efterlevs och har antalet fimpar på marken minskat? Det är ämnet för dagen när politiker och tjänstemän intar Byxtorget lördag 19 september mellan kl. 11 och 13.

- Nu följer vi upp det tillfälliga förbudet genom att träffa medborgare för att höra deras tankar och synpunkter om nedskräpning, rökning, hälsa och miljö. Vi hoppas att många tar chansen att komma fram och prata med oss, säger Åsa Wikman, miljö- och hälsoskyddschef.

Teknik och gators personal som städar stadsmiljön har noterat en viss minskning av antalet fimpar som kastas på marken, både efter den nya lagen trädde i kraft i fjol och vid införande av en rökfri gågata.

- Men våra medarbetare upplever att det fortfarande är många som inte använder befintliga sopkorgar och askkoppar. Det blir mycket skräp i stadskärnan, samtidigt som det också blir ett arbetsmiljöproblem för vår personal. Vi hoppas att piteborna som vi möter kan ge oss tips på hur vi tillsammans kan hålla Piteå rent och fräscht, säger Micael Kemi, tillförordnad avdelningschef på Teknik och gator.

Offentliga miljöer blir tillgängliga för fler
Det övergripande målet för svensk tobakspolitik är att minska tobaksbruk och att förhindra minderåriga att börja använda tobak. Införandet av rökfria inomhusmiljöer har minskat rökningen och risken för tobaksröksrelaterade sjukdomar. Förväntan är att förbudet att röka på allmänna platser utomhus kommer att få en motsvarande effekt på sikt.

- Genom den nya lagen blir offentliga platser mer tillgängliga för personer som är överkänsliga för tobaksrök. Det gäller också de som av andra skäl inte vill eller bör utsättas för rök, säger Åsa Wikman, Piteå kommuns miljö- och hälsoskyddschef.

Fakta om fimpar

  • Det mesta skräpet i vår gatumiljö är relaterat till rökning och snusning: fimpar, cellofanpapper, snusdosor och cigarettpaket.
  • I Sverige slängs ca en miljard fimpar varje år.
  • I fimparna finns farliga ämnen som fastnat i cigarrettfiltret för att skydda rökarens lungor, men som har stor påverkan på miljön.
  • Förutom nikotin innehåller fimpen bland annat plast och kadmium.
  • Stora mängder fimpar hamnar även i våra dagvattenbrunnar och sköljs ut i havet.
  • Fimpar är en av de största källorna till plastförorening av våra vattendrag.

Ämnen

Taggar

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Presskontakt

Åsa Wikman

Åsa Wikman

Miljö- och hälsoskyddschef 0911-69 60 08

Micael Kemi

T.f. avdelningschef 0911-69 69 57