Gå direkt till innehåll
Det finns 40 platser i det nya EU-projektet Validering undersköterska. Foto: Getty Images
Det finns 40 platser i det nya EU-projektet Validering undersköterska. Foto: Getty Images

Pressmeddelande -

Nytt EU-projekt ska ge fler undersköterskor

Socialtjänsten i Piteå kommun har beviljats projektmedel från Europeiska socialfonden på drygt 2 miljoner för att validera kunskaper och kompetensutveckla tillsvidareanställd personal inom hemtjänst och särskilt boende för äldre. Projektets mål är att öka antalet anställda med undersköterskekompetens.

Bakgrunden till projektansökan är att antalet tillsvidareanställda inom socialtjänstens äldreomsorg utan undersköterskeexamen ökar. Samtidigt finns ett regeringsförslag om att titeln undersköterska ska bli reglerad och skyddad. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2025. Om förslaget går igenom innebär det bland annat att vissa arbetsuppgifter inte kommer att kunna utföras av personal som saknar undersköterskeexamen.

– Därför är det angeläget för oss att få fler i vår ordinarie personalstyrka med undersköterskekompetens. Det är också projektets syfte. Vi kommer att utgå från den metod Region Norrbotten tagit fram för validering av kunskaper och lägga mycket fokus på den i nära samarbete med vuxenutbildningen, säger Helena Magnusson, avdelningschef, ordinärt boende, Socialtjänsten.

Efter valideringen är tanken att personalen ska komplettera sina kunskaper med den kompetens som saknas.

– Valideringshandledarna kommer vara oerhört viktiga i det här arbetet. De kommer arbeta tillsammans med vårdlärarna och titta på alla arbetsmoment under en vecka och se hur det matchar mot kursplanen, säger Linda Stenström, kvalitetssamordnare med EU-ansvar, Socialtjänsten.

Validerings- och utbildningsplatser för 40 personer
Under projekttiden finns plats för 40 personer. Valideringstid och studielitteratur kommer att bekostas med projektmedel.

– Den som är intresserad får själv söka en plats i projektet. Om vi får fler än 40 ansökningar behöver vi göra ett urval och det kommer vi göra genom bland annat intervjuer, säger Linda.

Målet med projektet är att antalet anställda med undersköterskekompetens ska öka i Piteå kommun.

– Alla som deltar ska på något sätt ha ökat sin kompetens och 65 % av deltagarna ska vara färdiga undersköterskor inom projekttiden. Vår förhoppning är att vi ska hitta en bra metod som vi kan fortsätta arbeta med för att kontinuerligt kunna erbjuda kompetensutveckling till våra anställda, säger Helena.

Finansiering, styrgrupp och projekttid
Projektet Validering undersköterska finansieras till 66 % med medel från Europeiska socialfonden, motsvarande 2,3 miljoner kronor. Region Norrbotten är medfinansiär och går in i projektet med 570 000 kronor, Piteå kommun står för 530 000 kronor.

Projektets styrgrupp kommer bestå av avdelningschefer för ordinärt och särskilt boende samt representanter från vuxenutbildningen, personalavdelningen och fackförbundet Kommunal. Styrgruppens ordförande är Helena Magnusson, avdelningschef för ordinärt boende.

Projektet startar 15 augusti 2020 och pågår till 15 februari 2023.

Kontaktpersoner:
Helena Magnusson
Avdelningschef ordinärt boende
Socialtjänsten
Telefon: 070-588 60 62
E-post: Helena.Magnusson@pitea.se

Linda Stenström
Kvalitetssamordnare med EU-ansvar
Socialtjänsten
Telefon: 0911-69 62 82, 070-696 28 20
E-post: Linda.Stenstrom@pitea.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Presskontakt

Fredrik Sjömark

Fredrik Sjömark

Förvaltningchef Socialtjänsten 0911-69 62 66