Gå direkt till innehåll
Gunilla Isaksson, Karin Zingmark, Magdalena Jonsson, Sven-Gösta Pettersson, Eva Börjesson Öman och Helena Stenberg. Foto: Helene Markström
Gunilla Isaksson, Karin Zingmark, Magdalena Jonsson, Sven-Gösta Pettersson, Eva Börjesson Öman och Helena Stenberg. Foto: Helene Markström

Pressmeddelande -

Piteå kommun utökar sin samverkan med Luleå tekniska universitet - anställer professor för att utveckla vården för personer med demens

Skogsgården, Piteå kommuns nya särskilda boende för äldre, är tänkt att bli mer än ett särskilt boende för äldre. Ambitionen är att skapa ett kunskapscenter inom vård för personer med demens, utveckla arbetssätt och vidareutbilda personal inom området. I höst kommer Karin Zingmark, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet att bli en viktig del i det arbetet.

Skogsgården planeras vara färdigt för inflyttning vid årsskiftet 2024/2025 men redan i höst anställer Piteå kommun Karin Zingmark på halvtid i tio månader för att påbörja arbetet med att knyta samman evidensbaserad forskning och praktik inom demensvård.

-Vår vision är att Skogsgården ska bli ett nav för kompetensutveckling och lärande som ska komma alla våra särskilda boenden till del. Det är oerhört värdefullt att vi nu kommer arbeta med kvalitetsutveckling tillsammans med Luleå tekniska universitet och vi välkomnar Karin varmt till oss, säger Magdalena Jonsson, avdelningschef särskilt boende för äldre, Piteå kommun.

Professor med lång erfarenhet
Karin Zingmark är idag professor i ämnet omvårdnad med inriktning mot äldres hälsa och vård. Hennes forskningsinriktning är vård av äldre. Karin Zingmark har varit adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet i flera år och har under sin tid vid Region Norrbotten haft många olika uppdrag som chef och ledare, samt ansvarat för utveckling och forskning i regionen. Karin har tidigare under många år arbetat med ledningsfrågor i Region Norrbotten, bland annat som chef för forskning och utveckling och utvecklingsdirektör, samt varit adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet från 2016. Hon har också stor praktisk erfarenhet av äldreomsorg/vård och har bland annat ansvarat för uppbyggnad av det första boendet för personer med demenssjukdom i Norrbotten och deltagit i utveckling av vård och omsorg för äldre och personer med demens.

-Det är ytterst värdefullt att kunna verka för ett tvärprofessionellt lärande där ökat teamarbete syftar till att främja hälsa och ett gott liv för äldre i allmänhet och för personer som lever med demenssjukdom i synnerhet. Jag ser verkligen fram emot att samarbeta med särskilda boenden för äldre i Piteå kommun, säger Karin Zingmark.

Strategisk samverkan för kompetensutveckling
Piteå kommun och Luleå tekniska universitet undertecknade 2019 en gemensam avsiktsförklaring om strategisk samverkan för att gemensamt verka för att stärka kommunens utveckling och universitetets verksamhet inom utbildning och kompetensutveckling, forskning och innovation, samt experimentmiljöer och kompetenscentra. Något som idag sker inom flera andra områden, exempelvis forskning i skolan.

-Vår ambition med avsiktsförklaringen är bland annat att främja kompetensutveckling och satsningen som vi gör nu ligger helt i linje med våra intentioner. Det är ett mycket gott initiativ av socialtjänsten och det ska bli spännande att följa utvecklingen, säger Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande i Piteå kommun.

-Samverkan mellan vårt lärosäte och Piteå kommun är av stor vikt. Tillsammans bygger vi upp verksamheten och öppnar upp för ett långsiktigt samarbete både inom forskning och utbildning. Den vision Piteå kommun har för Skogsgården och de andra särskilda boendena är viktig och vi ser stora möjligheter för studenter att i framtiden kunna bidra till utvecklingen, säger Gunilla Isaksson, prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik och professor i arbetsterapi, Luleå tekniska universitet.

Kompetenscenter ska locka fler till äldreomsorgen
Tanken med att skapa ett kunskapscenter inom demensvård och aktivt arbeta med kompetensutveckling kopplat till aktuell forskning är en del i Piteå kommuns strategiska arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare för vård och omsorgspersonal.

-Det är mycket positivt för äldreomsorgen i Piteå att grunden nu läggs för en demensvård som ligger i framkant. Vi hoppas också att det ska stärka vår ställning på arbetsmarknaden att vi kan erbjuda kvalificerad vidareutbildning och även ge utrymme för studier och forskning för de som önskar genom vårt nära samarbete med Luleå tekniska universitet, säger Sven-Gösta Pettersson, socialnämndens ordförande.

Karin Zingmarks tjänst kommer att finansieras med statliga medel som syftar till att minska äldres ensamhet och utveckla vården för personer med demens.

Kontaktpersoner Luleå tekniska universitet
Karin Zingmark, professor i omvårdnad med inriktning mot äldres hälsa och vård
Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Luleå tekniska universitet
Telefon: 0920-49 35 00 alt. 070-387 46 85
E-post: karin.zingmark@ltu.se

Gunilla Isaksson, prefekt Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Professor i arbetsterapi, Luleå tekniska universitet
Telefon: 0920-49 38 53 alt. 072–225 15 05
E-post: Gunilla.isaksson@ltu.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Presskontakt

Helena Stenberg

Helena Stenberg

Kommunalråd Piteå kommun (S) Kommunstyrelsens ordförande 0911-69 60 01 pitea.se kommunstyrelsen
Sven-Gösta Pettersson

Sven-Gösta Pettersson

Ordförande i socialnämnden (S) Piteå kommun 0911-69 65 59 alt. 070-390 19 90 pitea.se socialnämnden
Magdalena Jonsson

Magdalena Jonsson

Avdelningschef särskilt boende för äldre, Socialtjänsten SÄBO, Piteå kommun 0911 - 69 71 35 pitea.se omsorg och stöd

Piteå - det är hit man kommer, när man kommer hem

Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem, är vår kommuns vision och vi hoppas att de som besöker Piteå kan känna det. Piteå är en lagom stor och mysig stad med trevliga invånare. En välkomnande, lugn och trygg stad med närhet till allt. Vi är också musikstaden, skärgårdsstaden och en stad med en piteanda att det mesta är möjligt. Ett exempel är att vi valt att kombinera vår tradition som industristad med en ny inriktning där kultur och energi spelar strategiskt viktiga roller.

Som vårt riktmärke in i framtiden lyser Acusticums spira över staden. Acusticum har blivit en spännande och kreativ mötesplats där kultur, utbildning och näringsliv utvecklas i nya kombinationer. Ett annat riktmärke för framtiden är vår strävan att utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Det är en spännande resa där vi tagit flera viktiga kliv framåt inom området förnybar energi. I Piteå brukar vi säga att vi har nära till allt – till världen utanför, till varandra och till naturen.

Vi har en upplevelserik natur med möjlighet till fiske, jakt och friluftsliv och en fantastisk skärgård med mer än femhundra öar. Under sommarmånaderna erbjuder Piteå ett stort utbud av upplevelser. Det förekommer musik- och dansuppträdanden på gatorna och de stora musik-, sport- och mässarrangemangen lockar hundratusentals besökare. Hälften av alla turister som kommer till Norrbotten väljer att komma just till Piteå.

Vi som bott här ett tag tycker ändå att det bästa med Piteå är piteborna själva, som genom engagemang, öppenhet och kreativitet är goda ambassadörer för sin hemstad.

Välkommen till Piteå, granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen!
Helena Stenberg och Patric Lundström, kommunalråd Piteå kommun

Piteå kommun
Stadshuset Svartuddsvägen 1
941 85 Piteå