Gå direkt till innehåll
Industriområdet Myran rivs för renodla området kring skola, boende, idrott och park.    Foto: Anna Stamblewski
Industriområdet Myran rivs för renodla området kring skola, boende, idrott och park. Foto: Anna Stamblewski

Pressmeddelande -

Rivning av Myrans industriområde ger plats åt Öjebyns utveckling

Den andra augusti påbörjas rivningen av Myrans industriområde i Öjebyn. Det handlar om byggnader mellan Solanderskolan och väg 374 där ett antal företag bedrivit sina verksamheter. Rivningen möjliggör fortsatt utveckling i det centrala området i Öjebyn, där fokus ska ligga på skola, boende, idrott och park.

Rivningen är ett första steg i arbetet med att utveckla hela Öjebyn, ett arbete som på sikt ska formuleras i en fördjupad översiktsplan för stadsdelscentra Öjebyn. Området mellan Solanderskolan och väg 374, gamla E4:an, ska renodlas till att omfatta skolverksamhet, sport- och idrott, boende samt park.

De företag som fanns i industriområdet har omlokaliserats till andra områden. Piteå näringsfastigheter, som äger byggnaderna på Myrans industriområde, har lyckats finna fullgoda alternativa lokaler som erbjudits till de hyresgäster som berörs av rivningen.

- Alla hyresgäster som bedrivit affärsverksamhet på området har tackat ja till våra erbjudanden om ersättningslokaler och är redan i gång i sina nya lokaler, meddelar Johannes Lidström, marknadschef på Piteå Näringsfastigheter, PnF.

Rivningsarbetet inleds den andra augusti. Entreprenören Lotus maskin och transport AB har fått uppdraget att genomföra rivningen. De kommer att ha ett tätt samarbete och dialog med skolan för att säkerställa elevernas och personalens säkerhet. Rivningsarbetet beräknas pågå fram till sent in på hösten.

- Först kommer rivningsområdet att inhägnas av säkerhetsskäl, sen påbörjas ett saneringsarbete och när det är klart kommer själva rivningsarbetet att inledas. Under hela rivningsprocessen kommer entreprenören informera skolan om vad som händer och hur skolan kan påverkas av störningar, säger Veronica Bäcklund, projektansvarig på PnF.

Ett första steg mot Öjebyns utveckling
2018 antogs fördjupade översiktsplaner för Piteås fem landsbygdscentra. Därefter sattes fokus på att ta fram liknande planer för stadsdelscentra där Öjebyn är först ut. Kommunstyrelsen valde att arbetet skulle påbörjas med en total översyn av området runt Solanderskolan, simhallen och Björklunda idrottsplats.

Under våren 2019 genomfördes dialoger där många förslag och synpunkter fördes fram. Engagemanget har varit stort bland föräldrar, personal och elever, men även allmänheten har visat stort intresse och påtalat behovet av nya skolbyggnader och en bra och väl tilltagen skolgård.

Utifrån det som framkommit i dialogerna, utredningar och fördjupade analyser pågår nu planeringsarbete för hur området bör struktureras och utvecklas.

Kontakt
Johan Wirtala, avd.chef planeringsavdelningen Piteå kommun, 0911-69 61 26, johan.wirtala@pitea.se
Veronica Bäcklund, PnF (om rivningen), 070 387 38 17,  Veronica.Backlund@pnf.se
Johannes Lidström, PnF (om hyresgäster och omlokaliseringar), 070-316 96 71,  johannes.lidstrom@pnf.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Relaterat material

Piteå - det är hit man kommer, när man kommer hem

Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem, är vår kommuns vision och vi hoppas att de som besöker Piteå kan känna det. Piteå är en lagom stor och mysig stad med trevliga invånare. En välkomnande, lugn och trygg stad med närhet till allt. Vi är också musikstaden, dansstaden, skärgårdsstaden och en stad med en piteanda att det mesta är möjligt. Ett exempel är att vi valt att kombinera vår tradition som industristad med en ny inriktning där kultur och energi spelar strategiskt viktiga roller.

Som vårt riktmärke in i framtiden lyser Acusticums spira över staden. Acusticum har blivit en spännande och kreativ mötesplats där kultur, utbildning och näringsliv utvecklas i nya kombinationer. Ett annat riktmärke för framtiden är vår strävan att utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Det är en spännande resa där vi tagit flera viktiga kliv framåt inom området förnybar energi. I Piteå brukar vi säga att vi har nära till allt – till världen utanför, till varandra och till naturen.

Vi har en upplevelserik natur med möjlighet till fiske, jakt och friluftsliv och en fantastisk skärgård med mer än femhundra öar. Under sommarmånaderna erbjuder Piteå ett stort utbud av upplevelser. Det förekommer musik- och dansuppträdanden på gatorna och de stora musik-, sport- och mässarrangemangen lockar hundratusentals besökare. Hälften av alla turister som kommer till Norrbotten väljer att komma just till Piteå.

Vi som bott här ett tag tycker ändå att det bästa med Piteå är piteborna själva, som genom engagemang, öppenhet och kreativitet är goda ambassadörer för sin hemstad.

Välkommen till Piteå, granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen!
Helena Stenberg och Anders Lundkvist, kommunalråd Piteå kommun

Piteå kommun
Stadshuset Svartuddsvägen 1
941 85 Piteå