Pressmeddelande -

Plusenergi firar de sänkta elpriserna med specialerbjudande

Den senaste veckan har varit minst sagt händelserik i elbranschen. Efter en period med allt högre elpriser sjunker nu priserna kraftigt på Nord Pool. - Vi tar tillfället i akt och firar prisfallet med ett specialerbjudande om sänkta priser till våra kunder, säger Lennart Hansson, VD på Plusenergi. På en vecka har Plusenergis elpriser sjunkit rejält, från 52,9 öre/kWh till 45,5 öre/kWh för de kunder som tecknar ettårsavtal och från 52,5 öre/kWh till 44,5 öre/kWh för tvåårsavtal samt från 51,9 öre/kWh till 43,5 öre/kWh för treårsavtal. - Vi firar prisfallet med att erbjuda de första 500 kunder som kontaktar oss fri bytesrätt, vilket innebär att de får teckna om sina avtal kostnadsfritt om priserna sjunker ytterligare, lovar Lennart Hansson. Ordinarie pris för bytesrätt är 300 kronor för de som har ettårsavtal, 450 kronor för dem med tvåårsavtal och 600 kronor för kunder med treårsavtal. Minskade koldioxidutsläpp ger lägre elpris De sjunkande elpriserna är en följd av att priserna för utsläppsrätter på kort tid mer än halverats. Handel med utsläppsrätter är ett system som införts i EU för att komma till rätta med de globala klimatproblemen genom att begränsa medlemsländernas utsläpp av koldioxid. Grunden för handeln läggs genom att ett tak sätts för hur stora koldioxidutsläppen får vara under ett år. Företag i de olika länderna som omfattas av regelverket tilldelas ett antal utsläppsrätter som de kan använda eller handla med. - Den 15 maj ska alla medlemsländer i EU ha redovisat hur mycket koldioxid de släppt ut under ett år, men redan nu visar det sig att Frankrike, Holland, Tjeckien, Estland och Sverige minskat sina utsläpp med i genomsnitt 10 till 15 procent. Och eftersom priset på utsläppsrätter påverkar elpriserna kan vi erbjuda våra kunder lägre priser på el just nu, säger Marianne Järphag, chef Affärsstrategi. De kunder som är intresserade av att teckna om sitt avtal för att få ta del av det sjunkande elpriset uppmanas att meddela detta till Plusenergi, antingen via hemsidan www.plusenergi.se eller genom att ringa Kundservice, telefon 020-55 55 55. För ytterligare information, kontakta gärna: - Marianne Järphag, chef Affärsstrategi, telefon 031-333 31 50 - Lena Moberg, Affärsstrategi, telefon 031-333 31 41 Kort om Plusenergi Med drygt 400 000 kunder är Plusenergi en av Västsveriges största leverantörer av el och energirelaterade tjänster. Bland kunderna återfinns såväl privata hushåll som företag och organisationer. Plusenergi har kontor i Göteborg och Trollhättan.

Ämnen

  • Ekonomi, finans