Pressmeddelande -

PTS föreslår att Telia Sonera ska tillåtas att erbjuda mobila tjänster i 3,5 GHz-bandet

PTS föreslår att Telia Soneras ansökan om att få förändrade tillståndsvillkor för att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet ska beviljas. Telia Sonera har ansökt om att PTS tar bort begränsningen till fasta och nomadiska tjänster som idag finns i bolagets nationella tillstånd, och tillåter mobila tillämpningar. PTS förslag till beslut ligger i linje med det förslag som just nu behandlas inom EU där hela frekvensutrymmet 3,4-3,8 GHz ska behandlas på ett likartat sätt och där såväl fasta som mobila tillämpningar ska vara tillåtna. PTS har i sitt förslag anpassat de tekniska villkoren för att återspegla mobil användning i enlighet med föreslagen europeisk reglering. Bland annat föreslår PTS att en högre uteffekt tillåts men att effektgränserna utanför eget band ska bli strängare. Befintliga tillståndshavare, det vill säga ytterligare en nationell tillståndshavare samt innehavarna av 21 länsbaserade tillstånd, kommer att ha möjligheten att ansöka om motsvarande ändring av sina tillståndsvillkor om TeliaSoneras ansökan beviljas. Förslaget innebär också att det blir liknande förutsättningar för befintliga tillstånd i 3,4-3,6 GHz-bandet och kommande kommunbaserade tillstånd i 3,6-3,8 GHz. PTS kommer att tilldela tillstånden i 3,6-3,8 GHz-bandet efter en auktion som ska hållas i augusti. PTS förslag går nu ut på samråd till marknadens aktörer. Synpunkter på förslaget ska lämnas till PTS senast den 8 mars 2007. Se missiv för detaljer. Samrådet http://www.pts.se/Remisser/remiss.asp?SectionId=3123 För mer information: Urban Landmark, enhetschef PTS, 08-678 56 89

Ämnen

  • Telekommunikation, mobiltelefoni