Pressmeddelande -

PTS publicerar spektrumpolicy

PTS har tagit fram ett dokument med mål, principer och policy för spektrumhanteringen i framtiden. Spektrumpolicyn syftar till att skapa tydlighet och förutsägbarhet för hur PTS avser att förvalta radiospektrum i Sverige. PTS tar emot skriftliga synpunkter på dokumentet fram till och med 16 juni 2006 på adressen spektrumpolicy@pts.se. Läs mer: http://www.pts.se/Remisser/remiss.asp?SectionId=2994

Ämnen

  • Politik