Pressmeddelande -

Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2006

Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596: Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2006 Koncernens nettoomsättning för räkenskapsåret uppgick till 47,7 Mkr (45,1) och för fjärde kvartalet till 11,4 Mkr (8,8). Resultatet för räkenskapsåret uppgick till -90,9 Mkr ­(-41,0) och för fjärde kvartalet till -60,1 Mkr (-14,1). Resultat per aktie för räkenskapsåret uppgick till -1,22 kr (-0,63) och för fjärde kvartalet till -0,74 kr (-0,20). Likvida medel uppgick vid räkenskapsårets slut till 76,3 Mkr (59,2). Resultatet har väsentligt påverkats av nedskrivningar i fjärde kvartalet. Huvuddelen avser en betydande nedskrivning av värdet av investeringen i intressebolaget i Kina, vilket har belastat resultatet med 25,2 Mkr. Den omstrukturering och omorganisation som gjordes under fjärde kvartalet har påverkat resultatet negativt med 12,1 Mkr. Väsentliga händelser under kvartalet Den 1 november övertog Thomas Marschall rollen som VD och koncernchef för bolaget Den företrädesemission, som en extra bolagsstämma godkände den 13 november, övertecknades. Detta innebar att bolaget tillfördes 85 Mkr, före avdrag för emissionskostnader. SAS påbörjade utrullningen av Precise Biometrics biometriska lösning för bagagekontroll, vilken implementerades på elva flygplaster i Sverige under 2006. Bolaget genomförde en omorganisation och personalstyrkan minskades med en fjärdedel, vilket förväntas ge kostnadsbesparingar på mellan 10-15 Mkr redan från och med 2007. Dessutom ersattes de tidigare affärsområdena av geografiska marknader, inom vilka nybildade affärsområden kommer att bearbetas under 2007. För ytterligare information Niklas Andersson, CFO, Precise Biometrics AB Telefon 046 31 11 02 eller 0730 35 67 02 E-post niklas.andersson@precisebiometrics.com Ann-Sofi Höijenstam, Director, IR & Communications, Precise Biometrics AB Telefon 046 31 11 47 eller 0734 35 11 47 E-post ann-sofi.hoijenstam@precisebiometrics.com Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck och smartkort. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord och ökar säkerheten i ID-kort och pass. Med den egenutvecklade tekniken Precise Match-on-Card(TM), har bolaget en ledande ställning inom smarta ID-kort. Produktsortimentet inkluderar bland annat system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk samt ID-kort och pass. Koncernen Precise Biometrics har dotterbolag i Sverige, Storbritannien och USA samt ett joint ventureavtal i Kina. Företagets huvudkontor finns i Lund. Precise Biometrics är noterat på Nordiska börsen i Stockholms small cap lista (PREC). Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/

Ämnen

  • Data, Telekom, IT