Pressmeddelande -

Precise Biometrics lanserar ANSI 378 anpassad Match-On-Card teknik

Precise Biometrics AB (publ), ett världsledande biometri företag som utvecklar och säljer användarvänliga biometriska säkerhetslösningar baserade på fingeravtryck och smartkort, stärker nu marknadspositionen ytterligare. Detta sker genom lanseringen av smartkorts- lösningen Precise Match-on-Card(TM) i en version anpassad till den amerikanska statliga standarden ANSI 378. Standarden utgör en viktig förutsättning för införandet av säkerhetsdirektivet US Federal Government Homeland Security Presidential Directive 12 (HSPD-12) och den nära anslutna standarden Federal Information Processing Standards 201 (FIPS 201). Med start i höst måste alla amerikanska myndigheter som omfattas av direktivet HSPD-12 börja utfärda smartkortsbaserade ID-kort, så kallade PIV-kort (Personal Identity Verification). Precise Biometrics sammanför interoperabilitet och integritet genom lanserandet av en version av Precise Match-on-Card(TM) anpassad till ANSI 378 minutiae template. Detta är det format som krävs för de hundratusentals ID-handlingar, PIV-kort, som kommer att utfärdas för alla statligt anställda och inhyrda konsulter enligt HSPD-12. De amerikanska statliga kraven genom standarden ANSI 378, är utformade för att säkerställa att alla anställda och konsulter kan nyttja sina ID-kort vid identifiering och tillträde till alla statliga anläggningar. Många organisationer och statsanställda är engagerade i frågan om personlig integritet och säkerhet. Därför är Precise Biometrics nya lösning för smartkort, som uppfyller standarden ANSI 378, en perfekt Match-on-Card lösning. "När styrkan och säkerheten i Precise Match-on-Card(TM) tekniken kombineras med den fria interoperabiliteten hos standarden ANSI 378, resulterar detta i en kraftfull och integritets-stärkande lösning som är mycket mer än bara en ersättning för PIN-kodshantering" säger Christer Bergman, VD och koncernchef för Precise Biometrics AB. "Precise Match-on-Card(TM) tekniken anpassad för standarden ANSI 378 driver biometrisk säkerhet och bekvämlighet ytterligare ett steg framåt, genom att matchningen av fingeravtrycket utförs inuti det skyddade smartkortet. Detta eliminerar riskerna vid matchning över en nätverksansluten enhet, såsom en extern server eller en databas, processer som allmänt betraktats som svaga länkar i säkerhetskedjan". Många biometriska utrustningar idag verkar i en databasmiljö, vilket gör dem utsatta för manipulation och dataintrång. Precise Match-on-Card(TM) tekniken eliminerar behovet av databaskommunikation, då både lagringen och bearbetningen av de biometriska uppgifterna sker direkt i smartkortet, vilket ger möjlighet till en säker och integritetsskyddad biometrisk funktion med dynamisk flexibilitet och uppgraderingsmöjlighet. Med kombinationen Precise Match-on-Card(TM) och standarden ANSI 378 kan Precise Biometrics erbjuda myndigheter att genomföra biometrisk off-lineautenticering, med hjälp av smartkort och fingeravtryck. Off-line autenticering har blivit ett allt större krav då behovet av att bruka kortet i mobila miljöer, såsom katastrof- och terroristdrabbade områden, krigsskådeplatser, hamnar, bangårdar och flygplatser, blivit alltmer utbrett. För ytterligare information om dagens pressmeddelande har vi glädjen att inbjuda investerare och journalister till telefonmöte enligt nedan. Mötet startar kl 11:00 (CET) och informationen kommer att hållas på engelska För deltagande ring 08 672 81 51 Ange lösenord: Precise Biometrics En telefonist kommer att anteckna ditt namn och ansluta dig till mötet. Hon kommer även att ge dig information hur du skall göra om du har frågor. Från Precise Biometrics deltar: Christer Bergman, VD och koncernchef Niklas Andersson, CFO Ann-Sofi Höijenstam, Corporate Communications Manager Pressmeddelande (PDF) För ytterligare information Christer Bergman, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB Telefon 0730 35 67 26 eller +1 703 405 8255 E-post christer.bergman@precisebiometrics.com Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck och smartkort. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord och ökar säkerheten i ID-kort och pass. Med den egenutvecklade tekniken Precise Match-on-Card(TM), har bolaget en ledande ställning inom smarta ID-kort. Via dotterbolaget Fyrplus Teknik kan Precise Biometrics leverera kompletta biometriska lösningar, baserade på exempelvis fingeravtryck, ansiktsform och iris, till den skandinaviska marknaden. Produktsortimentet inkluderar bland annat system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk samt ID-kort och pass. Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns dotterbolag i London och Washington D.C, USA. Dotterbolaget Fyrplus Teknik har huvudkontor i Karlstad och regionkontor i Linköping medan dotterbolaget Loqware har huvudkontor i Göteborg. Precise Biometrics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (PREC A). Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag