Umeå kommun

18 milj kr för musik i Vasaskolan

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2013 16:52 CET

Kommunfullmäktige har beviljat tekniska nämnden 18 miljoner kronor för ombyggnad av fastigheten Siv 1 (före detta Vasaskolan) till ett musikens hus med bland annat Umeå Gitarrmuseum.
 
Målet med investeringen är att utveckla Umeås musikscen och skapa ett besöksmål på lokal,
regional, nationell samt internationell nivå.
Investeringen ska finansieras genom hyresintäkter. Avtal ska tecknas med de tre hyresgästerna
Umeå Gitarrmuseum, Svedin & Fagerlund Restaurang och Nöje AB samt 4Sounds. Målsättningen
är att invigningen ska ske i samband med starten på kulturhuvudstadsåret i januari 2014.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43 
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se