Jämtland Härjedalen Turism

200 miljoner plus för turismen i Jämtland Härjedalen 2015

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 07:00 CEST

Under 2015 ökade omsättningen av den inresande turismen i regionen till 4,65 miljarder kronor, en ökning med 200 miljoner kronor jämfört med 2014. Sett ur ett 10-årsperspektiv uppvisar Jämtland Härjedalen totalt sett en stadigt positiv omsättningsökning med 49 % ökning från 2005. Dessutom har turistkronans fördelning varit mycket stabil de senaste fem åren.

Det är positiva siffror som redovisas när Jämtland Härjedalen Turism summerar 2015. En omsättningsökning med 200 miljoner kronor, 10 % fler kommersiella gästnätter totalt och en mycket stabil turistkrona fördelad på 29 % logi, 17 % restaurang, 15 % livsmedel, 11 % shopping, 11 % transport. Att årets liftkortsförsäljning ökade med 4 % jämfört med föregående år gör att aktiviteter ökade till 17 % vilket är en förhållandevis hög andel mot riksgenomsnittet 7 %.

– Det är den som konsumerar som bestämmer vad som är turism och inte den som producerar. Därigenom blir turism en mycket komplex företeelse. Totalt genererar turismen cirka 6 700 årsarbeten i regionen vilka i sin tur bidrar till 625 miljoner i skatteintäkter, säger Anne Adsten, Turismutvecklare Jämtland Härjedalen Turism.

Med 4 % ökning sedan föregående år sticker återigen Norge ut som den i särklass största utlandsmarknaden med 363 000 av totalt 604 000 utländska kommersiella gästnätter.

Att aktivera sig under sin ledighet och komma hem pigg och stark är en trend som håller i sig. STFs (Svenska Turistföreningen) egna anläggningar i Jämtland Härjedalen genererade totalt 64 437 gästnätter vilket är en ökning med 1,8 % i jämförelse med föregående år.

Sett ur ett 10-årsperspektiv uppvisar Jämtland Härjedalen totalt sett en stadig omsättningsökning. Mellan 2005 och 2015 är ökningen 49 % att jämföra med plus 57 % för Sverige totalt under samma period.

– Vi har fantastiska förutsättningar genom vår natur och kultur, fortsätter Anne Adsten. Att värna om och dra nytta av detta i kombination med en förståelse för gästen och ett gott värdskap ger oss bra framtida konkurrensfördelar såväl nationellt som internationellt.

Uppgifterna är hämtade från Tillväxtverket/SCB inkvarteringsstatistik samt från Turistdatabasen. Hela rapporten, Fakta om turismen i Jämtland Härjedalen 2015 finns att läsa här >>

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.