Region Blekinge

40 miljoner kronor till Blekinge och utveckling av besöksnäringen från EU:s program för södra Östersjön

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2017 13:26 CEST

Två projekt i Blekinge har tillsammans beviljats omkring 40 miljoner kronor från södra Östersjöprogrammet. Projektet Interconnect ska underlätta resandet med kollektivtrafik mellan länderna kring Östersjön och DUNC ska utveckla de världsarv som pekats ut av UNESCO i södra Östersjöområdet till hållbara besöksmål.

- Det här är två viktiga projekt som ger oss bättre förutsättningar för en hållbar besöksnäring i Blekinge och runt Östersjön, säger regionråd Christina Mattisson. Interconnect ska göra det enklare att resa kollektivt runt Östersjön och DUNC ska skapa ta fram strategier för en hållbar turism som kan möta de utmaningar som en allt ökande besöksnäring för med sig.

Förbättrad kollektivtrafik
Interconnect drivs av Region Blekinge. Projekt ska underlätta resandet med kollektivtrafik mellan länderna kring Östersjön. För Blekinges del handlar det främst om att titta närmare på förbindelserna med Polen och möjligheten att ta sig vidare med tåg, spårvagn eller buss via färjeförbindelsen Karlskrona - Gdynia. Det finns ett behov av att göra det enklare att köpa biljetter och få information om tidtabeller samt hitta enkla sätt att betala sin biljett vid resor mellan länder. 

Genom att göra det lättare att åka kollektivt ska projektet bidra till ett mer hållbart resande genom att minska miljöpåverkan från bilismen samt förenkla för den som vill turista eller pendla över landsgränser. I arbetet deltar lokala och regionala myndigheter, kollektivtrafiksorganisationer, forskningsaktörer samt samverkansnätverk från Sverige, Estland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. Interconnect har tilldelats omkring 27 miljoner kronor och varar i tre år.

Hållbara besöksmål
DUNC – Development of UNESCO Natural and Cultural Assets drivs av Karlskrona kommun och ska utveckla de världsarv som pekats ut av UNESCO i södra Östersjöområdet till hållbara besöksmål. Förutom UNESCO:s världsarvsstad Karlskrona ingår bland andra världsarven södra Ölands odlingslandskap, slottet Malbork i Polen och Kuriska näset i Litauen. Partners i projektet är även Marinmuseum, biosfärområdet Blekinge arkipelag, Länsstyrelsen i Kalmar län, biosfärområdet Rügen och Statens Fastighetsverk.

Tillsammans ska de olika världsarven och biosfärområdena arbeta fram strategier för att möta de utmaningar och möjligheter som ökad turism till områdena för med sig. Projektet utgår från att världsarven och de skyddade naturområdena är hela mänsklighetens tillgångar och att det därför behövs samarbete internationellt för att skydda och bevara dem. Projektet har tilldelats omkring 12,5 miljoner kronor och varar i tre år.

Totalt delade EU:s program för södra Östersjön ut medel till tolv utvecklingsprojekt. Sammanlagt får projekten dela på 17,9 miljoner euro, cirka 175 miljoner kronor.

För kommentarer:
Christina Mattisson (S),
ordförande, Region Blekinge, 0709-31 30 09

Kontaktpersoner för projekten:
Interconnect:
Wiktor Szydarowski, projektledare, Region Blekinge, 0455-32 13 26 wiktor.szydarowski@regionblekinge.se

DUNC
Malin Andreasson Jogmark, världsarvssamordnare, Karlskrona kommun, 0455-32 15 43, malin.andreassonjogmark@karlskrona.se

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455–30 50 43

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument