Arete Meritering

53 särskilt yrkesskickliga lärare i skola och förskola tar emot Aretes meriteringsbevis!

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 07:30 CEST

Arete Meritering ger lärare en möjlighet att dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet och få den bedömd i ett meriteringssystem grundat i relevant forskning. För skolhuvudmän är meriteringsprogrammet ett sätt att lyfta särskilt skickliga lärare.

– Excellens är ingen given egenskap. Det är resultatet av ett medvetet utvecklingsarbete. Att vara en yrkesskicklig lärare är en sak. Att bli en särskilt yrkesskicklig lärare, en excellent lärare en annan.

På plats för att svara på frågor vid utdelningen är, förutom de Aretemeriterade lärarna, representanter från huvudmännen, Aretes meriteringsråd, examinatorsgrupp samt vd.

Meriteringsbevisen delas denna gång ut av Ann-Marie Begler, fd. generaldirektör för skolinspektionen.

Hittills har över 300 lärare deltagit i Meriteringsprogrammet Arete i Sverige och närmare 1000 lärare från ett 25-tal huvudmän har gått Arete Meriterings kortare 6-veckors Förstelärarmeriteringsprogram.

Vid denna ceremoni delas även meriteringsbevis ut till Aretemeriterade lärare i förskola! Det är deltagare från Landskrona stad, Svalövs kommun och Åstorps kommun som genomgått meriteringsprocessen.

Läs mer om Arete Meritering på www.aretemeritering.se

Tid och plats för utdelningen:
Datum: Måndag den 30 maj
Tid: 18:30 
Plats: Norra Latin, med efterföljande mingel i Norra ljusgården
Adress: Drottninggatan 71B, Stockholm

OSA till niclas.nilsson@aretemeritering.se eller 0708 18 59 26

Program:
18.30 Programledare Robert Edström hälsar välkommen
18.40 Några lärare berättar om sina erfarenheter av att delta i programmet
19.00 Programchef Ylva Gunnars talar
19.10 Ann-Marie Begler talar
19.25 Utdelning av meriteringsbevis
19.40 Fotografering
20.00 Mingel. Då finns också tid för intervjuer och frågor.

Välkomna!

De lärare som tar emot sina meriteringsbevis kommer från:

Stockholm stad 19 st
Norrtälje kommun 2 st
Åstorps kommun 8 st
Landskrona stad 4 st
Hammarö kommun 1 st
Kalmarsunds gymnasieförbund
11 st
Svalövs kommun 8 st

För mer information om Arete Meritering: Per Reinolf, VD
per.reinolf@aretemeritering.se, 0704 - 33 45 44


Arete Meritering driver och samordnar Meriteringsprogrammet Arete som är utvecklat i ett flerårigt samarbete mellan Kunskapsskolan, Nacka kommun och Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Arete Meritering verkar för att det ska bli lönsamt för lärare att ständigt utveckla sin yrkeskompetens.

Under 2016 startar Arete även upp helt nya praktiska kurser och utbildningar för lärare.