Studentlitteratur

Årets Kurslitteraturpris till bok om modern industriell ekonomi

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2017 09:36 CEST

Genom att den banar väg för en modern syn på ämnet industriell ekonomi och ger en förståelse för ekonomi i teknikintensiva verksamheter, belönas den kommande boken Modern industriell ekonomi med årets Kurslitteraturpris. 

– Vår förhoppning är att boken ska tydliggöra vad ämnet industriell ekonomi står för idag och därmed också kan ladda begreppet "industriell" med nya värden, säger författarna.

Kurslitteraturpriset är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Alla som har en bokidé för den svenska universitets- och högskolemarknaden kan tävla. I år går förstapriset och prissumman om 150 000 kronor till boken Modern industriell ekonomi. Juryns motivering lyder:

”För en modern lärobok som tar både undervisningen i och förståelsen för industriell ekonomi in i framtiden. Modern industriell ekonomi är en grundläggande lärobok som inte bara syftar till att ge studenterna goda kunskaper inom ekonomi, utan även vill stärka ämnets identitet. Med stor ödmjukhet tar författarna sig an uppgiften att förklara industriell ekonomi, ett ämne i gränslandet mellan ekonomi och teknik, som en förståelse för kopplingarna mellan dessa båda områden.”

Bakom boken står författarna Mats Engwall, civilingenjör och tekn dr med Sveriges äldsta professur i Industriell ekonomi vid KTH samt docent vid Handelshögskolan i Stockholm, Anna Jerbrant, tekn dr och lektor i Industriell ekonomi med inriktning mot projektbaserad verksamhet vid KTH, Bo Karlson, tekn dr, adjunkt och studierektor vid Industriell ekonomi och organisation på KTH samt Per Storm, tekn dr i industriell ekonomi och docent i materialvetenskap vid KTH samt VD för Copperstone Resources AB (publ.) som är noterat på Nasdaq OMX First North.

Första heltäckande grundboken i industriell ekonomi
Boken banar väg för en modern syn på ämnet industriell ekonomi, vilket inte täcks av andra läroböcker inom ekonomi eller teknik.

– Vi har länge upplevt en stor brist på en heltäckande grundbok i industriell ekonomi, vilken placerar ingenjörernas ekonomi- och managementkunskaper i ett modernt industriellt och tekniskt sammanhang, säger författarna.


Moderna industriföretagets verksamhet i fokus

Modern industriell ekonomi
ger en grundläggande genomgång av alla begrepp och metoder som krävs för att en ingenjör ska kunna argumentera för sin verksamhet i ekonomiska termer. Boken sätter det moderna industriföretagets verksamhet i fokus och täcker hela det ekonomiska fältet, från kalkylering till hållbar utveckling. På detta sätt ger boken en grundläggande förståelse samtidigt som den går igenom de viktigaste metoderna för att kunna styra, planera och utveckla industriella verksamheter.

– Vår förhoppning är att boken ska förmedla en tydlig gestalt av industriell ekonomi som ämne till både lärare och studenter. Avsikten är att den ska lägga en heltäckande grund för framtida studier inom olika delar av ämnesområdet, säger författarna.


Om Kurslitteraturpriset
Kurslitteraturpriset delas årligen ut av Studentlitteratur och syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola.

Traditionsenligt har även två hederspristagare utsetts, Omvårdnad & äldre av redaktörerna Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell och Helle Wijk, samt Avtal av Rolf Dotevall. Samtliga pris delas under högtidliga former ut i Stockholm den 14 september. Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 kronor till förstapriset och 50 000 kronor vardera till de två hederspriserna.

Vill du veta mer om Kurslitteraturpriset och läsa motiveringarna i sin helhet?
Se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset


För ytterligare kommentarer kontakta:

Magnus Pettersson Roos, vice VD Studentlitteratur och jurymedlem
Tel: 046-31 21 50
E-post: magnus.pettersson.roos@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 317 miljoner kronor och har drygt 120 anställda.