Stockholms stad

Årets S:t Eriksmedaljörer utsedda

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 18:22 CEST

Stockholms stads kommunstyrelse har sedan 1938 delat ut S:t Eriksmedaljen till förtjänta stockholmare. S:t Eriksmedaljen 2009 tilldelas följande personer:

Annika Billström
Ledamot i kommunfullmäktige1989-2007. Har under denna tid varit borgarråd och Stockholms första kvinnliga finansborgarråd. Hon har haft en mängd uppdrag och med stort engagemang drivit stockholmsfrågor under dessa år.

Kristina Axén Olin
Ledamot i kommunfullmäktige1991-2008. Socialborgarråd under fyra år och finansborgarråd 2006-2008. Varit engagerad för att unga kvinnor ska delta i politiken och varmt drivit stockholmsfrågor.

Tom Beyer
Har under många år i Stockholmsmässan, på olika befattningar, de sista som VD, gjort Stockholmsmässan till ett känt varumärke över världen. Han har med starkt engagemang talat för hur viktig besöksnäringen är för Stockholm.

Johan Ernst Nilsson
Har sedan 1994 gjort en mängd expeditioner i 100 länder. Samtidigt som naturfotograf dokumenterat världen och publicerat foton från sina upptäcktsfärder. En bra ambassadör för Stockholm.

Efva Lilja
Professor i koreografisk komposition och rektor vid Danshögskolan i Stockholm. För banbrytande insatser i koreografisk komposition och för fostran av unga dansare.

Agneta Lundström
Museichef för Sjöhistoriska museet, Hallwylska, Livrustkammaren. För att ha omdanat och levandegjort många muséer.

Mats Eriksson
Välkänd som organist och har under många år lagt ett stort engagemang i stadshusorgeln. Har vid ett flertal tillfällen, vid stadens arrangemang, spelat så att orgelns särklass framträtt.

Nicolai Johansen
Den drivande kraften i Stadshusets Vänner, nu och tidigare. På ett varmt sätt värnar han om Stadshuset och har nu även varit en av dem som sett till att Skandiaorgeln går mot en renässans.

Berthold Gustavsson
Ledamot i kommunfullmäktige sedan 1988 och nuvarande ålderman. Har under dessa år innehaft en mängd olika uppdrag. Under många år varit en drivande politiker i trafikfrågor.


Kontakt

Carina Engström, Stockholms stads stadsledningskontor
Telefon: 076-12 29 006
E-post: carina.engstrom@stadshuset.stockholm.se