HSO Stockholms stad

Alla elever får inte samma chans

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2018 10:12 CET

Idag kan inte Stockholms stad garantera att barn med en funktionsnedsättning ges likvärdiga möjligheter till en bra skolgång. När elever med funktionsnedsättning konsekvent ges sämre förutsättningar än andra är det inte annat än diskriminering. 

Vi har skrivit en debattartikel om detta som idag publicerats i Dagens Samhälle.

Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms stad är en paraplyorganisation för funktionshindersorganisationer verksamma inom staden. Vi verkar bl.a. för att stärka våra medlemsföreningars arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället. HSO representerar 32 föreningar med sammanlagt drygt 30 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar.