AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

AllTele till NASDAQ OMX

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2009 09:06 CEST

Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt AllTele, Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), för notering på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap och noteringen avser samtliga aktier i AllTele. Första dag för handel är den 15 juni 2009.

Genom börsnoteringen upphör AllTeles listning på First North, varvid sista dag för handel i aktien på First North blir den 12 juni 2009. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med börsnoteringen. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, ATEL. Någon emission av nya aktier sker inte i samband med börsnoteringen.

- Vi är mycket glada över att Stockholmsbörsens Bolagskommitté har godkänt AllTele för notering på NASDAQ OMX Stockholm. För oss innebär godkännandet och börsnoteringen en kvalitetsstämpel på vår verksamhet. Börsnoteringen genomförs för att vi vill erbjuda våra aktieägare det högre aktieägarvärde som en notering innebär samt även för att ytterligare stärka varumärket och AllTeles position bland kunder, medarbetare, investerare och media. Vi ser även en förbättrad möjlighet i att använda aktien som betalningsmedel i samband med potentiella förvärv, säger AllTeles VD Ola Norberg.

AllTeles affärsidé är att erbjuda telefoni och bredband till alla, och att bolagets erbjudande ska uppfattas som enkelt, nära och prisvärt. Vår strategi är att växa organiskt genom ny- och korsförsäljning samt via förvärv. AllTeles organisation är entreprenörsdriven och vi eftersträvar att följa marknadens utveckling och kundernas behov. Våra tjänster baseras på ny och kostnadseffektiv teknik.

AllTele har utvecklats organiskt fram till början av 2007, då en offensiv förvärvsstrategi beslutades av styrelsen. Därefter har Bolaget vuxit kraftigt genom ett antal större förvärv.

Rådgivare och prospekt
Finansiell rådgivare i samband med noteringen har varit Erik Penser Bankaktiebolag. AllTele offentliggör härmed det prospekt som upprättats i samband med noteringen. Prospektet finns från och med idag tillgängligt på Bolagets hemsida, www.alltele.se, samt via www.penser.se/alltele.För ytterligare information:

AllTele

Ola Norberg
Telefon: +46 (0)910 20 00 00
Mobil: +46 (0)70 666 00 50
E-post: ola@alltele.se


Om AllTele
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan det listades på First North den 1 mars 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter. AllTele utmanar de större aktörerna TeliaSonera, Telenor (Telenor, Bredbandsbolaget, Glocalnet), Tele2 och ComHem med en förmånlig prisbild och hjälper därmed privat- och företagskunder att minska sina kommunikationskostnader. AllTele erbjuder en rikstäckande kommunikationslösning för såväl bredband som telefoni. AllTeles telefonierbjudande kan fås både som modern och billig IP-telefoni och som traditionell kopparbaserad fast telefoni. Bredband och IP-telefoni tillhandahålls både i stadsnät och via ADSL.

Mer information om AllTele och vårt erbjudande finns på www.alltele.se

AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Göteborg, Linköping, Luleå, Umeå, Vadstena, Vilhelmina och Östersund.


Stockholm 10 juni 2009 kl. 08.45