U&We

Anti-bullertunnel ett innovativt försök att stänga in trafikbuller istället för människor

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2017 11:52 CEST

U&We har i en konstellation tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, Hallbyggarna Jonsereds, Måns Tham Arkitektkontor, Solkompaniet, Stockholm Stad, Trafikverket, Vindfanan och ÅF-Infrastructure beviljats stöd från Vinnova. Stödet från Utmaningsdriven innovation steg 1 ges till ett projekt som vill stänga in trafikbullret inte människorna och få solenergi på köpet. Vi drar igång idag på International Noise Awareness Day.

"Buller i storstäder är ett gissel. Trafikbullret gör att stora ytor i attraktiva lägen inte kan utnyttjas optimalt för boende och aktiviteter och att många människor lever i en bullrig miljö. Visionen för projektet Anti-Bullertunnel är en miljö där människor kan leva utan att störas av trafikljud och ytorna kan utnyttjas av människor både för boende, energialstring, transport med cykel och för rekreation”, säger Jens Johansson, delägare i U&We och projektets initiativtagare.

I konkurrens med 114 andra ansökningar har Anti-bullertunneln beviljats stöd från Vinnova, som ger följande motiv till beslutet: ”Ansökan beskriver ett spännande projekt med en tydlig och välbehövlig lösning inom ett relevant problemområde för hållbara städer. Lösningen bedöms gå att exportera. Projektplan och budget bedöms som trovärdiga och det är positivt att sökande har integrerat jämställdhetsaspekter i projektplanen. Konstellationen består av ett tvärdisciplinärt team och bedöms väl sammansatt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Den innefattar behovsägare, och det är viktigt att konstellationen fortsatt arbetar med att säkerställa att den produkt som utvecklas är attraktiv ur ett stadsperspektiv.” 

Projektet kommer att studera en lösning som kombinerar existerande tälthallsteknik för att bygga snabbt, billigt och samtidigt hållbart, med ett nytt material som har mycket goda bullerdämpande egenskaper. Andra positiva aspekter är att utsidan på tunneln kan utnyttjas för att alstra elektricitet genom lätta solceller. Växtväggar och urbana odlingar kan anläggas på och bredvid vilket ökar attraktiviteten. Den estetiska utformningen av tunneln kan anpassas till omgivningen genom att olika mönster trycks på och olika färger väljs och på så sätt bidra till att höja utseendet jämfört med en traditionell trafikled.

Lösningen kombinerar flera företags lösningar på ett innovativt sätt som ger ett helt nytt användningsområde. I konstellationen ingår utöver U&We också Chalmers Tekniska Högskola, Hallbyggarna Jonsereds, Måns Tham Arkitektkontor, Solkompaniet, Stockholm Stad, Trafikverket, Vindfanan och ÅF-Infrastructure.

För ytterligare information

Ellinor Eke, U&We, 08-34 65 65, ellinor.eke@uandwe.se

Jens Johansson, U&We, 08-34 65 65, jens.johansson@uandwe.se

U&We är en ledande hållbarhetsbyrå med drygt 20 år på nacken som bistår företag att göra goda affärer. Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business” och vår ambition är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Med en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö och klimat siktar vi alltid högt i vårt arbete med hållbarhetsdriven affärsutveckling. Vi drivs av att se våra samarbetspartners öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Många av våra kunder ligger steget före och blir förebilder för kollegor i sin bransch.

U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se