Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens prognos för 2010 och 2011: Arbetslösheten kulminerar 2010

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 10:00 CET

Prognosen visar att den värsta nedgången på arbetsmarknaden har passerats. Nedgången av sysselsättningen bromsar in kraftigt under år 2010 och upphör under andra halvåret 2010. Arbetslösheten år 2010 beräknas bli 9,4 procent och förväntas 2011 sjunka till 9,1 procent.

– Mycket tyder på att konjunkturen är på väg mot en förbättring från den djupa svackan för ett år sedan. Även om antalet arbetslösa kommer att fortsätta öka, ser det nu ut att bli en snabbare vändning än vad vi räknade med. Jag tycker att arbetsgivarna ska förbereda sig för när konjunkturen vänder. Att nyanställa nu är ett gyllene tillfälle att finna kompetent arbetskraft för framtiden och inför kommande generationsväxling, säger Angeles Bermudez Svankvist, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Alla grupper på arbetsmarknaden har drabbats av högre arbetslöshet. Svårast att få arbete har ungdomar, i synnerhet de med kort utbildning, vidare funktionshindrade, äldre och utomeuropeiskt födda. Dessa grupper riskerar att hamna långt bak i arbetslöshetskön, eftersom de ska konkurrera med arbetslösa med god utbildning och arbetslivserfarenhet. De som blir arbetslösa en längre tid saknar ofta en avslutad skolutbildning.

Prognosen bygger bland annat på intervjuer som Arbetsförmedlingen gjort med  cirka 12 500 privata arbetsgivare. Företagen bedömer att efterfrågan på deras varor och tjänster ökar under det närmaste året.

Sysselsättningen väntas minska med 108 000 personer 2009 och med 55 000 år 2010. År 2011 beräknas en marginell ökning med cirka 10 000 personer. Att ökningen inte blir större beror bland annat på att företagen har mycket stor ledig kapacitet bland personalen. De kan höja produktionen utan att utöka antalet anställda.

Arbetsförmedlingen står historiskt sett inför ovanligt stora utmaningar. Arbetslösheten blir hög kommande år och det tillkommer ett stort antal personer inom grupper som har svårare än andra att snabbt finna ett arbete. Utmaningar som gäller de närmaste åren:

Mellan 450 000 och 500 000 inskrivna saknar arbete nästa år.

Cirka 65 000 personer kan komma att föras över från Försäkringskassan under åren 2010 och 2011.

Mer än 100 000 ska söka sig ut på arbetsmarknaden de närmaste 4-5 åren. Redan idag är fler än 100 000 inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa eller programdeltagare.

100 000 med högst grundskoleutbildning är inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa eller programdeltagare och ytterligare 50 000 kan tillkomma 2010 och 2011.

Ett rekordstort antal, 55 000 personer i åldrarna 55-64 år, är inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa eller programdeltagare och de förväntas bli närmare 100 000 år 2011.

Arbetsförmedlingen ska bidra till att lösa generationsväxlingen. Fram till 2015 kommer 850 000 personer att pensioneras och det innebär den största pensionsavgången i historien.

Se hela rapporten på Arbetsförmedlingens webbplats: www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?c=37 

För kommentarer:
Clas Olsson
Chef Analysavdelningen
Tfn: 010-487 28 51
Presskontakt:                           
Christina Mångård                      
Pressekreterare 
Tfn: 010- 486 70 53   
Information:                                          
Tord Strannefors
Prognoschef
Tfn: 010-487 28 51
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN LEDER TILL ARBETE
Arbetsförmedlingen medverkar till att arbetsgivare hittar rätt arbetskraft och arbetssökande kan få jobb.
Kontakt: Arbetsförmedlingens kundtjänst 0771-41 64 16 eller den lokala Arbetsförmedlingen. www.arbetsformedlingen.se