Rädda Barnens Ungdomsförbund

Barn blir spelpjäser i signalpolitiken

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2015 13:19 CET

Den 23 oktober slogs Sverige av de tråkiga nyheterna om att regeringen, tillsammans med allianspartierna, hade kommit fram till en migrationsöverenskommelse där tillfälliga uppehållstillstånd lyftes in i rikspolitiken. Regeringens presentation en månad senare med en rad åtgärdspunkter inskränker kraftigt på asylrätten och underminerar implementeringen av barnkonventionen.

På regeringens hemsida kan vi läsa att syftet med den nya överenskommelsen: "för att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande. Det kräver att antalet personer som söker asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige minskar kraftigt. Regeringen vill därför under en period anpassa asylreglerna till miniminivån i EU för att fler ska välja att söka asyl i andra EU-länder". Det handlar om en treårig lagstiftning som ska finnas till för att ge Sverige ett så kallat ”andrum”.

Rädda Barnens Ungdomsförbund kan inte vara tydligare i vår ståndpunkt: asylrätt är ingen åsikt, det är en rättighet. Mänskliga rättigheter, i synnerhet Barnkonventionen, Flyktingkonventionen och EU:s skyddsgrundsdirektiv talar för sig själva.

Sverige har förflyttat sig, normaliserat och landat i ett politiskt ideologiskt program för Sverigedemokraterna, och mer därtill: asylboenden som brinner, en efter en. Den signalpolitik som förs för att väcka andra EU-länder till att ta "mer ansvar" görs med barn som spelpjäser.

Barnkonventionen ger ett tydligt skydd:

Artikel 3: Barns bästa ska vara i det främsta rummet kring alla beslut som rör barn

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling

Artikel 22: Ett barn på flykt har rätt till skydd och att hitta sina föräldrar

Det är dags att den implementeras och att asylrätten respekteras.

Jorge Maria Londoño

Förbundsordförande

Rädda Barnens Ungdomsförbund

Vi är en unik barnrättsorganisation. Nästan 5000 barn och unga mellan 7 och 26 år är medlemmar i Rädda Barnens Ungdomsförbund. Det gör oss till en av de större ungdomsorganisationerna i Sverige.

Vi arbetar för att det som står i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska bli verklighet. Vårt arbete bedrivs lokalt, nationellt och internationellt, i våra olika grupper och genom samarbeten med andra.

Vårt högsta beslutande organ, Barnrättskongressen, samlar ett hundratal medlemmar som bestämmer över våra styrdokument. I dem regleras all vår organisering och verksamhet och vilka krav som vi ska ställa på makthavare och vilka frågor som vi ska prioritera främst i vårt arbete.

På detta sätt arbetar vi tillsammans för det som vi tror allra mest på. Genom att vi själva är barn och unga utgår vi från vår verklighet och vad som vi vet är bäst för oss. Vi är det enda ungdomsförbundet i Sverige som arbetar för barns och ungas rättigheter utan att vara bundna till ett parti. Det gör oss unika.