D+H Svenska AB

Betydelsen av SHEV (Rök- och brandgasventilationsenhet)

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2018 13:41 CET

Vid en brand i en byggnad utgör rökutveckling och giftiga brandgaser den största faran för människorna. Om en brand bryter ut dör 9 av 10 människor pga. en förgiftning orsakad genom inandning av extremt toxiska rökgaser. Ett stängt rum fylls snabbt av giftig brandrök, utrymnings- och räddningsvägar för människor i byggnaden spärras.

Av detta skäl har den snabba och säkra rökventilationen en speciellt stor betydelse. Rök- och värmeventilationsenheter (SHEV) leder effektivt ut rök- och brandgaser ur byggnaden och kan därmed rädda människoliv. Aktiverade genom sensorer för branddetektering ser de till att öppna ytor i det övre tak- eller väggområdet genom vilka uppåtstigande heta brandgaser kan ledas bort. Öppninggarna för rökventilation öppnas då på kortast möjliga tid av en elmotor. I en byggnads nedre område däremot uppstår ett mindre rökfyllt skikt vilket möjliggör at de personer som befinner sig i området som berörs av branden kan ta sig ut, samt att räddningspersonal kan ta sig fram till brandhärden. Sakvärden i detta skikt med mindre rök skyddas i stor utsträckning mot rök och sot. Genom att varme leds bort undviks den termiska påverkan på byggnadsstommen, som annars kan leda till att byggnaden störtar samman.

Jämförelse utan / med SHEV

Utan SHEV:

Toxisk brandrök och extrem värme samlas i byggnaden och utgör risk för människor.

Med SHEV:

Genom tilluftsöppningar i det nedre väggområdet och frånluftsöppningar i det övre tak- och väggområdet kan rök och värme komma ut. Röken leds bort till en rökskiktsgräns ovanför det område där personer befinner sig, utrymnings- och evakueringsvägar hålls fria.

Användning och funktion

Från trapphus-rökgasventilationen och till komplexa SHEV-system för stora projekt: D+H tillhandahåller ett omfattande sortiment med kontrollerade och certifierade produkter för rök- och värmeventilation.

Som ett av de första företagen, som har utvecklat den naturliga SHEV och den första tillverkaren av certifierad elektrisk SHEV, har vi idag mer erfarenhet och kompetens än varje annan leverantör.

SHEV kompaktcentral med integrerad rökventilations- och ventilationsknapp: tar emot rökdetektorns signal, utvärderar mätsignaler, styr fönstermotorer och ventilationsfunktionen

Manövertablå möjliggör aktivering med knapp, med integrerad ventilationsfunktion

Rökdetektor registrerar automatiskt en brand i slutna utrymmen

Kedje- och kuggstångsmotorer öppnar SHEV- och ventilationsluckor kontinuerligt och exakt

D+H är världsledande inom system och produkter för naturlig brandgas- och komfortventilation. Vi erbjuder kvalitet och design i absolut toppklass på alla nivåer - från mindre system i trapphus till komplexa lösningar för stora byggnader.

Med 50 års erfarenhet har D+H byggt upp ett internationellt nätverk av dotterbolag, återförsäljare samt service- och installationspartners som alltid kan erbjuda en lösning anpassad efter just dina behov.

Idag har D+H över 400 anställda med ca 200 i Ammersbek strax utanför Hamburg i Tyskland där huvudkontoret och produktionsanläggningen finns.

I Sverige finns vi etablerade sedan 2005 med ett dotterbolag i form av D+H Svenska AB. Innan dess har produkterna sålts genom återförsäljare sedan många år och är därför välkanda på den svenska marknaden. D+H Svenska AB har sitt huvudkontor i Göteborg.

Bland våra tjänster kan nämnas leverans av öppningsmotorer och styrsystem, installation och service. Vi erbjuder också projekteringshjälp och rådgivning samt är certifierade av tyska VdS att leverera CE-märkta brandgasventilatorer i enlighet med SS-EN 12101-2.