Region Blekinge

Blekinge får 8 miljoner i EU-medel för att främja hälsa och hållbart arbetsliv

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2017 08:21 CEST

Blekinge får 8 miljoner i EU-medel för att främja hälsa och hållbart arbetsliv. Strukturfondspartnerskapet i Skåne Blekinge har vid sitt sammanträde den 30 maj prioriterat de projekt som ska få medel ur Europeiska socialfonden.

Två projekt i Blekinge tilldelas totalt cirka 8 miljoner av de totalt 70 miljoner kronor som fördelades i socialfonden vid detta beslutstillfälle.

– De projekt vi prioriterat är viktiga satsningar för att främja hälsa och hållbart arbetsliv dels för anställda i Olofströms kommun och dels för nyanlända i syfte att stärka deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Båda projekten är viktiga för att minska ohälsan och för att långsiktigt bidra till regionens kompetensförsörjning, säger Christina Mattisson (S), regionråd i Blekinge och vice ordförande i strukturfondspartnerskapet.

De två projekt som prioriteras att få medel ur Europeiska socialfonden är

Heja Hälsan 2.0
Olofströms kommun ska driva projektet Heja Hälsan 2.0 med syfte att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för att motverka ohälsa och främja ett hållbart arbetsliv så att fler anställda i Olofströms kommun kan stanna kvar längre i arbetslivet. Projektet riktar sig till alla som är anställda i Olofströms kommun och fokuserar på befrämjande av hälsa, förebyggande arbete, arbetsplatsutveckling och insatser som förbättrar den psykosociala arbetsmiljön.

Förväntade resultat av projektet är främst ett ökat välmående för kommunens anställda, minskad korttidssjukskrivning och ökad självupplevd hälsa och ansvarstagande för en hållbar och hälsosam livsstil. Projektets resultat kommer spridas till Blekinges och Skånes kommuner.

Projektet kommer att fram till år 2019 omsätta cirka 5 miljoner kronor, varav cirka 3,8 miljoner kommer från socialfonden. Projektet startar 1 oktober 2017 och pågår till 30 september 2019.

Välbefinnandecoaching
Landstinget Blekinge ska driva projektet Välbefinnandecoaching med syfte att förbättra möjligheterna för nyanlända med utomeuropeisk bakgrund att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Projektet testar metoden välbefinnandecoaching som fokuserar på att stärka individernas hälsa och egna resurser. I projektet kommer ett antal personer med akademisk bakgrund att utbildas till välbefinnandecoacher som ska coacha nyanlända som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

Förväntade resultat av projektet är att coacherna och de personer som blir coachade får ett ökat välbefinnande och stärker sin fysiska, mentala och sociala hälsa som ökar förutsättningarna för anställning och en väg till försörjning. Projektets resultat kommer spridas till Blekinges kommuner och nationellt. Projektet kommer bland annat samarbeta med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Karlskrona integrationscentrum, Litorina folkhögskola och Studieförbundet Vuxenskolan samt med forskningsinstitutioner i Sverige och USA.

Projektet kommer att fram till år 2019 omsätta 6 miljoner kronor, varav cirka 3,8 miljoner kommer från socialfonden. Projektet startar 1 september 2017 och pågår till 31 augusti 2019.

För kommentarer:
Christina Mattisson (S), ordförande, Region Blekinge, 0709-31 30 09

För kommentarer om projekten:
Heja Hälsan 2.0:
Johanna Spånér HR-chef, Olofströms kommun, 0454- 932 77

Välbefinnandecoaching:
Danilo Garcia, fil Dr. forskningschef, Blekinge kompetenscentrum,
Landstinget Blekinge, 0734-47 12 53
Kristian Molander Söderholm, Blekinge kompetenscentrum,
Landstinget Blekinge, 0707-25 61 09

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455–30 50 43

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument