FENIX BEGRAVNING

Bli ditt favoritträd när du dör

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2017 13:26 CEST

FENIX Begravningsbyrå har tagit fram en ny form av gravsättning som möjliggör att man får gravsättas t.ex. under sitt favoritträd eller på ängen där man lekte som barn.

Kyrkogårdar är ofta belägna långt från anhöriga, upplevs som en opersonlig och dyster miljö. Detta är bidragande faktorer till att de sällan besöks. Den nya formen av gravsättning, som går under namnet ”Rest in Tree”, innebär att den avlidne kremeras och att askan därefter gravsätts på en plats som är vald mer fritt t.ex. under den avlidnes favoritträd. Askan, som blandats med andra näringsämnen, leds genom en kanal i jorden ned till trädets rotsystem för att på så sätt omedelbart tillföra näring till trädet.

“Genom att låta en plats med särskild betydelse för den avlidne och efterlevande få utgöra graven skapas ett personligare avsked och en unik närhet mellan dem.”, säger Charlotte Runius på FENIX Begravningsbyrå.

Genom tekniken att leda ned askan djupt ned i trädets rotsystem hoppas FENIX kunna öppna fler möjligheter att på ett vördnadsfullt sätt gravsättas på en fritt vald plats samtidigt som t.ex. ett stort och livskraftigt träd kan utgöra gravplats och minnesplats för den avlidne.

Förhoppningen är att myndigheter i de länder som reglerar gravsättning utanför begravningsplatser kommer, med denna teknik, kunna dela ut fler tillstånd. Till exempel är det idag svårt att i Sverige få tillstånd att sprida askan på annan plats än över öppet hav eller annat större vattenområde.

Arbetet har inspirerats av tidigare initiativ rörande trädkyrkogårdar. FENIX vill med sitt bidrag arbeta fram en praktisk lösning som inom kort skulle kunna bli verklighet i bland annat Sverige.

På hemsidan kan du läsa mer om arbetet och hur FENIX vill ge alla som bor i Sverige en möjlighet att bli ett träd: https://fenixbegravning.se/Rest_in_Tree. Allmänheten kan bidra genom att visa sitt intresse.

Vi på Fenix Begravning upplevde att det var onödigt komplicerat att skapa en vacker begravning av hög kvalitet. Vi önskar att du och din familj ska kunna ägna er åt vackra minnen tillsammans i en svår stund – inte åt mängder av val som leder till omotiverade kostnader. 


Fenix erbjuder enkel planering och bokning av begravning på webben, på telefon eller via hembesök. Vi har tagit fram en tydlig process med full kostnadskontroll i alla steg och med fokus på enkelhet, trygghet och kvalitét. Våra priser är konkurrenskraftiga, alternativen lätt jämförbara, och du vet alltid precis vad du betalar för.

www.fenixbegravning.se