Byggherrarna

Boken Byggherrerollen – kompetensutveckling för Sveriges byggherrar

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 14:18 CET

– Genom lanseringen av en ny, unik och efterlängtad bok kan vi hjälpa till med att höja kompetensen hos Sveriges byggherrar och därigenom bidra till tillväxt och välfärd i form av effektivt byggande av både bostäder, arbetsplatser, transportsystem och tekniska system, säger Mats Björs vd för Byggherrarna. 

Den nya boken, Byggherrerollen – Byggande handlar inte om byggande, lanserades den 15 mars under Byggherrarnas årsstämma och är en lärobok som skrivits för att bidra till utvecklingen av byggherrens kompetens samt till ökad kunskap om vad som ingår i byggherrens arbetsuppgifter och ansvarsområde.  Med denna bok och de utbildningar som kommer att genomföras med stöd av den vill Byggherrarna stärka byggherrerollen och lyfta fram de utmaningar som finns i den viktigaste rollen i byggprocessen. 

– Som företrädare för ägare, brukare och samhällets krav skapar byggherren i tidiga skeden förutsättningar för byggprocessen och den långsiktiga förvaltningen. Det är byggherren som väljer aktörer och avgör villkor i byggprocessen så att resultatet blir rätt objekt, på rätt plats, i rätt tid och till rätt kostnad. För att klara detta måste byggherren stärka sin kompetens genom utbildning, helhetssyn och erfarenhetsåterföring samt sätta mål och samverka med övriga i byggprocessen., säger Mats Björs.

Den nya boken syftar till att stärka byggherrarnas kompetens. Boken innehåller  18 kapitel som både ger en kortare historisk tillbakablick, behandlar allt från mål- och kravformulering, bygg- och förvaltningsprocesserna, tidiga skeden, samverkan och upphandling, till praktiska exempel från verkliga och föredömligt genomförda byggprojekt och mycket, mycket mer. Till boken kommer ett antal utbildningar att koppas den första startar den 18-19 september 2012 med uppföljning 13-14 november. Utbildningarna riktar sig till byggherrar, konsulter och entreprenörer som vill utveckla sin kompetens för att bli starkare i sin roll. Byggherrarna välkomnar både sina medlemmar och andra intresserade till dessa utbildningar.

Boken kan beställas via sofia.asp.lidberg@byggherre.se. Kostnad för icke medlemmar 375 kr, medlemmar 275 kr, studenter 225 kr.

 

 

Byggherrarna är en intresseförening för professionella byggherrar. Vi arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen.