Svensk Solenergi

Bråttom att söka stöd för solceller

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2020 16:30 CEST

Det nuvarande solcellsstödet har varit populärt. Fram till den sista maj hade 44 542 hushåll och företag i Sverige beviljats stöd och under de senaste 12 månaderna har 21 768 nya ansökningar lämnats in. Men nu införs ett ansökningsstopp för stödet redan den 7 juli 2020.

– Intresset att investera i egna solceller har aldrig varit större. Under 2019 installerades rekordmånga nya solcellsanläggningar i landet med hjälp av solcellsstödet, men den som vill ha stöd i år måste skynda på med sin ansökan, säger Anna Werner, vd på branschföreningen Svensk Solenergi.

Till 2021 har regeringen föreslagit ett nytt grönt skatteavdrag, liknande rotavdraget, för privatpersoner som installerar solceller. Stödet är lägre än det nuvarande solcellsstödet, men samtidigt mer säkert då det inte är begränsat till en fast summa pengar. Företag, lantbruk och bostadsrättsföreningar, däremot, riskerar att bli helt utan stöd efter den 7 juli 2020 eftersom regeringen än så länge inte har lämnat något besked om nytt stöd för dem.

– Det befintliga investeringsstödet bör förlängas för juridiska personer som vill minska sina energikostnader och bidra till klimatomställningen. Nivån på stödet kan successivt trappas ner till noll, men ett tvärstopp med så kort varsel är inte rimligt, säger Anna Werner.

Det är visserligen bråttom att söka stödet, men själva installationen behöver inte vara klar förrän den 30 juni 2021, enligt nuvarande regler för solcellsstödet. Dock förutsätter detta att regeringen fyller på den nuvarande potten så att alla som söker stöd, och är berättigade till det, också får stödet.

Enklast för den som vill söka solcellsstöd är att använda Boverkets e-tjänst.

För mer information:

Anna Werner, vd för Svensk Solenergi, 076-818 49 15, anna.werner@svensksolenergi.se
Veronica Hörner Kloo, kommunikatör Svensk Solenergi, 070-308 70 91, veronica@svensksolenergi.se

Läs mer om det nuvarande solcellsstödet här.
Läs mer om det nya gröna skatteavdraget här.

Bilder: Pressbild på Anna Werner och genrebilder på solceller finns här.