Brukarföreningen Stockholm

​Brukarföreningen medlem i NSPH Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2020 11:51 CET

Brukarföreningen Stockholm är numera stolta medlemmar i NSPH Stockholm.

Det officiella beslutet togs redan på ett styrelsemöte den 27 Augusti 2019.

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) arbetar med att opinionsbildande åtgärder erhålla positiva resultat i frågor som är viktiga för psykisk hälsa och livsvillkor hos medlemmarna i de anslutna föreningarna.

- Vi ser fram emot att bidra med vår kunskap, framförallt med samsjuklighet (beroende och psykisk ohälsa) men även kunna utnyttja NSPHs kompetens i dessa så viktiga frågor för vårt medlemskollektiv, hälsar Linn Nystedt, vice ordförande i Brukarföreningen Stockholm.

Nystedt är föreningens styrelseledamot i NSPH Stockholm med Andreas Hedström som suppleant.

Brukarföreningen Stockholm grundades 2004 och är en organisation som helt består av och vänder sig till alla människor som använder narkotika. Det betyder att vi organiserar personer som använder narkotika, personer med substitutionsbehandling eller annan medicinsk behandling och även människor som använder andra former av narkotiska preparat, såväl legalt som illegalt.