Brukarföreningen Stockholm

Brukarföreningen Stockholm fyllde 16 år

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2020 14:50 CET

Måndagen den 13 Januari 2020 var det 16 år sedan Brukarföreningen Stockholm grundades.

En helt unik förening i Sverige med över 2000 medlemmar som består av och för människor med egen erfarenhet av narkotika och beroende. Där det räknas som en tillgång att man har egen erfarenhet, och inte ett hinder, och samtidigt är det ett absolut krav för att kunna sitta med i styrelsen.

I 16 år har vi slagits för vårt medlemskollektiv ska få det bättre, och i många fall har de fått det också. Men samtidigt finns det ändå så mycket kvar att göra. Attityden som våra medlemmar möter ute i samhället fortfarande svår med stigma och daglig diskriminering.

Mycket har hänt sedan grundandet. Personer har kommit och gått, men med våra stadgar som ledstjärna har förblivit de samma, nämligen att:

  • stärka medlemskollektivets ställning i samhället,
  • avhjälpa stigma och maktlöshet,
  • motverka tvång och repression, och
  • verka för frivillighet i vård och rehabilitering samt stödja enskilda medlemmar i enlighet med dennes uttalande önskemål och behov.

Vi har märkt av en förändring i attityder mot oss som förening, där man idag välkomnar oss med öppna armar. Vi sitter idag med i alla möjliga former av brukarråd och forum och vi har byggt ut samarbetet med myndigheter och organisationer. Tidigare var det helt annorlunda, då vi fick kämpa för att få höras och synas i brukarråd och på konferenser.

Föreningen har också utvecklats på senare år till att först ha nästan exklusivt varit en patientförening för utskrivna och nuvarande LARO-patienter till alla sorters människor som använder alla former av narkotiska preparat, såväl legalt som illegalt. Detta då LARO-programmen blivit bättre medan allt fler människor idag blandar alla möjliga droger, något som helt förändrat hur människor tar droger.

Några höjdpunkter från åren som gått:

  • 2006 blev vi avrådda att driva frågor som sprutbyten, brukarrum, avkriminalisering och andra harm reduction-åtgärder. Dåvarande sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg (fp) drog in vårt verksamhetsbidrag. Efter att ha stått vid landstingshuset dagligen i två år och informerat förbipasserande politiker och allmänhet om vilka vi var och vår agenda så fick vi tillbaka vårt bidrag.
  • vårt öppna hus som tagit emot tiotusentals av människor, alltid med respekt och öppna armar, trots minimal budget,
  • vårt sprututbyte som blev det första i Stockholm och som hjälpt tusentals av människor att kunna undvika blodsmitta och infektioner genom rena nålar,
  • vår delaktighet i projektet Linkage C för att påskynda och underlätta hepatit C-testning och behandling, och
  • våra konferenser om brukarhälsa.

Vi vill också passa på att tacka våra tidigare ordförande Johan Stenbäck och Christina Paulsrud för deras arbete samt alla volontärer som gett sin tid till att ge något tillbaka till andra som har det svårt just nu.

Kampen går vidare.

Brukarföreningen Stockholm grundades 2004 och är en organisation som helt består av och vänder sig till alla människor som använder narkotika. Det betyder att vi organiserar personer som använder narkotika, personer med substitutionsbehandling eller annan medicinsk behandling och även människor som använder andra former av narkotiska preparat, såväl legalt som illegalt.