Brukarföreningen Stockholm

Brukarhälsa kommer till Östergötland

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2019 21:54 CEST

För sjätte gången på tre år så arrangerar Brukarföreningen Stockholm på måndagen ett seminarium som vill förbättra hälsan för människor som använt eller använder narkotika. Det andra fullsatta seminariet det här året sker i samarbete med Linköping Brukarförening och på plats i Linköping.

Seminariet vänder sig till alla som kommer i kontakt med människor som använder narkotika (myndigheter, profession och frivillighetssektorn) samt brukarna själva.

Ett unikt koncept som tidigare har hållits i Stockholm (två gånger), Malmö, Umeå och Göteborg. Talare som medverkat under åren är bl.a. Johan Kakko, beroendeläkare och författare av boken Heroinberoende och Martin Kåberg, smittskydds- och beroendeläkare i Stockholm.

På seminariet i Linköping medverkar bl.a. den berömda beroendeforskaren Markus Heilig som kommer att prata om hur beroende fungerar i hjärnan samt Mika Liljebäck, en av sjuksköterskorna som arbetar i hepatit C-projektet Linkage C, som för smittskyddsvården till patienterna istället för tvärtom.

Det är allmänt känt att människor som använder eller har använt narkotika har dålig tillgång till tandvård, sårvård, psykiatrisk vård och annan kroppslig vård. Majoriteten av de som injicerar droger har en pågående hepatit C-infektion. Många som slutat med droger lever ofta med hepatit C utan att veta om det.

- Jämlik vård ska inkludera alla oavsett om man är beroende eller har en historia med beroendeproblem, säger Linn Nystedt, vice ordförande i Brukarföreningen Stockholm.
- Det blir allt vanligare med att göra vården mer lättillgänglig för utsatta och marginaliserade grupper, och det är något som dem här seminarierna verkligen handlar om.

Heldagsseminariet arrangeras i lokal Belladonna på Medicinska fakulteten vid Linköpings universitetssjukhus och startar 09:30.

Brukarföreningen Stockholm grundades 2004 och är en organisation som helt består av och vänder sig till alla människor som använder narkotika. Det betyder att vi organiserar personer som använder narkotika, personer med substitutionsbehandling eller annan medicinsk behandling och även människor som använder andra former av narkotiska preparat, såväl legalt som illegalt.