Certex

Certex och Klätterteknik tecknar samarbetsavtal

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 08:56 CET

Certex och Klätterteknik utökar sitt samarbete genom att teckna ett samarbetsavtal och stärker där igenom sina positioner på den svenska marknaden.

Certex är en distributör av lösningar inom lyft, stållinor och service. Bolaget har kunskapen, tjänsterna och produkterna för att göra varje lyft så enkelt, smidigt och säkert som möjligt. Certex tjänster innefattar service, inspektion, utbildning, konsultation och konstruktion. Produktutbudet består bland annat av stållinor, lyftutrustning, fallskydd och fasta system.

Klätterteknik är ett service bolag med fokus på säkra helhetslösningar på hög höjd och svåråtkomliga utrymmen. Verksamheten fokuserar på att nyttja rope access för att utföra industriella tjänster på ett enklare, säkrare och mer kostnadseffektivt sätt. En betydande del av bolagets tjänster omfattar också installation av fallskyddssystem samt tillhörande utbildning och produkter.

Genom samarbetet kommer Certex och Klätterteknik erbjuda en säker, effektiv och miljövänlig helhetslösning för arbeten där åtkomsten till arbetsplatsen är tidskrävande, kostsam eller svår med traditionella metoder. Rope access ger minimala eller inga störningar av driften. Behovet av kostsamma och utrymmeskrävande byggställningar försvinner, vilket sparar både tid och pengar vid till exempel underhållsarbeten. Tillsammans erbjuder vi ett komplett sortiment av produkter och tjänster inom lyftutrustning, stållinor och fallskydd för industrin.

Stefan Jagelid, VD för Certex Svenska AB förklarar att;

Genom samarbetet med Klätterteknik kan Certex nu ta nya höjder genom att erbjuda våra kunder ett utökat utbildningsprogram och en stark service partner för installation och underhåll oavsett utrustningens placering.

Magnus Nordström, VD på Klätterteknik i Stockholm AB säger;

– Att kombinera våra tjänster med Certex produkter gör att vi kan erbjuda unika helhetslösningar inom inspektion, besiktning, riggning, montage och övriga underhållsarbeten. Vi stärker vår egen och Certex position på marknaden mot befintliga och nya kunder.

Företagens gemensamma styrkor leder till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande där båda parter kan erbjuda innovativa lösningar som samtidigt är både tids- och kostnadseffektiva. 

Certex- en helhetslösning inom stållinor och lyftredskap

Certex är en ledande leverantör av stållinor och lyftredskap i Europa och erbjuder kunden produkter, skräddarsydda speciallösningar, utbildning, teknisk support, besiktning, certifiering,  underhåll och reparationer. Certex ägs av Axel Johnson International AB – ett företag inom Axel Johnson Gruppen. För mer information www.certex.se.