D+H Svenska AB

Certifierad enl. DIN EN ISO 9001

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2018 14:42 CET

Krav + prestation
Om bra inte är tillräckligt bra.

Vi ser kvalitetshantering som ett tillfälle att kontinuerligt förbättra för våra kunder och för vårt företag. Därför arbetar vi ständigt för att uppnå våra kvalitetsmål. Detta inbegriper erkännande av förbättringspotential i ett tidigt skede, följs av normativa överensstämmelser, registrering och genomförande av eventuella ytterligare åtgärder i protokoll. Vår kvalitetsledning är certifierad enligt DIN EN ISO 9001.

Att erkänna förändringar tidigt, agera proaktivt och genom regelbundna revisioner genererar D+H ökad öppenhet och effektivitet inom företaget och därigenom säkerställer ett effektivt genomförande och kontroll av alla processer.

Kundtillfredsställelse är viktigt för oss.

Kvalitet betyder för vår att vi möter och överträffar våra kunders krav. Ett välfungerande kvalitetsstyrningssystem är därför nödvändigt. Eftersom vi vet vikten av kvalitet och har anpassat våra kvalitetskontroller och processer till kraven hos våra krävande kunder. Detta börjar med kvalitetsplaneringen av de enskilda processerna. Förfaranden och arbetsanvisningar samt processbeskrivningar definieras här. Särskilda kvalitetssäkringsåtgärder som är relevanta vid produktion och montering lagras i produktrelaterad dokumentation.


Vi övervakar inte bara interna processer, utan även externa. Till exempel kontrollerar vi regelbundet kvaliteten på våra leverantörer. Målet med D+H processtyrning är att skapa och ständigt förbättra smala och effektiva strukturer.

D+H är världsledande inom system och produkter för naturlig brandgas- och komfortventilation. Vi erbjuder kvalitet och design i absolut toppklass på alla nivåer - från mindre system i trapphus till komplexa lösningar för stora byggnader.

Med snart 50 års erfarenhet har D+H byggt upp ett internationellt nätverk av dotterbolag, återförsäljare samt service- och installationspartners som alltid kan erbjuda en lösning anpassad efter just dina behov.

Idag har D+H över 400 anställda med ca 200 i Ammersbek strax utanför Hamburg i Tyskland där huvudkontoret och produktionsanläggningen finns.

I Sverige finns vi etablerade sedan 2005 med ett dotterbolag i form av D+H Svenska AB. Innan dess har produkterna sålts genom återförsäljare sedan många år och är därför välkanda på den svenska marknaden. D+H Svenska AB har sitt huvudkontor i Göteborg.

Bland våra tjänster kan nämnas leverans av öppningsmotorer och styrsystem, installation och service. Vi erbjuder också projekteringshjälp och rådgivning samt är certifierade av tyska VdS att leverera CE-märkta brandgasventilatorer i enlighet med SS-EN 12101-2.