Njurförbundet

Donationsveckan 8–14 oktober – Fler organ behövs

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2018 05:30 CEST

Tala med anhöriga om organdonation. Det uppmanar Njurförbundet genom aktiviteter runt om i landet under årets Donationsvecka. 

Förra året, 2017, blev det rekord i antal organdonatorer. Men behovet är fortsatt stort. Över 800 står på väntelista för ett nytt organ, varav nära 700 väntar på en njure.

Syftet med Donationsveckan är att öka kunskapen hos allmänheten om organ- och vävnadsdonation och få fler att ta ställning. Donationsviljan är hög i Sverige, men fler behöver göra sin vilja känd. Årets donationsvecka infaller vecka 41. För att uppmärksamma organdonation och sprida budskapet har ett flertal av Njurförbundets regionföreningar informationsaktiviteter runt om i landet. 

Det finns flera sätt att göra sin vilja känd:
• Låt dina närmaste få veta din inställning
• Registrera dig i donationsregistret
• Fyll i ett donationskort

DET HÄR HÄNDER I LANDET den 8-14 oktober:
Flertalet av Njurförbundets regionföreningar har informationsaktiviteter under Donationsveckan.
Läs mer på: http://njurforbundet.se/nu-startar-donationsveckan/

För mer information och tips på lokala kontaktpersoner:
Håkan Hedman, ordförande Njurförbundet, 070-718 16 70, hakan.hedman@njurforbundet.se
Sara Norman, verksamhetschef Njurförbundet, 070- 336 64 01, sara.norman@njurforbundet.se

Njurförbundet är en ideell organisation som bildades 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen. I dag har vi cirka 4200 medlemmar i alla åldrar organiserade i 15 regionföreningar. Vårt kansli är beläget i Stockholm.

Vår vision är att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv. Vi är en del av opinionen och visar på lösningar som både kan ge njursjuka ett bättre liv och är bra för samhället.

Bifogade filer

PDF-dokument