Eurosafe Security Solutions AB

E.ONs kraftstationer stöldmärks med SmartWater MärkDNA

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 12:35 CEST

Kraftbolaget E.ON har börjat DNA-märka all koppar i kraftbolagets nätstationer.

Stöldskyddsmärkningen SmartWater har efter utvärdering i upphandling blivit vald till exklusiv MärkDNA-leverantör för att skydda E.ONs stöldbegärliga kopparkabel. Ett stort antal kraftstationer har under våren märkts upp och målet är att samtliga av E.ONs stationer ska stöldmärkas löpande framöver.

Kopparkabeln får en unik märkning, som visar var den suttit monterad. Med märkningen kan polis och åklagare koppla en kabelstump till ett visst brott. Metallen blir mindre intressant för hälare. När tjuvar ger sig på jordningskablarna försvinner säkerheten. Allt i en nätstation är exakt dimensionerat, allt är i balans. Systemet vill hela tiden jämna ut sig. Bryts balansen är det stor risk för överslag och farliga ljusbågar. Kan vi få tjuvar att välja något annat har vi vunnit mycket säger Kristofer Heimby, säkerhetssamordnare hos E.ON.

stöldskyddad metall

Kraftbolaget inleder märkningen i den stora nätstationen i Arrie, som tillsammans med nätstation Sege kopplar Malmös stadsnät till stamnätet. Sedan kommer E.ON att arbeta sig neråt till de allt mindre nätstationerna. Den 18 april blev hundratals elkunder utan ström när koppartjuvar slog ut en nätstation i Svalöv, Skåne. I slutet av februari stal tjuvar 380 kilo jordledning från Baltic Cables nätstation, som kopplar ihop de svenska och tyska elnäten.

Vårt avtal med E.ON är en stor bekräftelse på att SmartWaters teknik och funktion nu har fått fäste i Sverige. Vi har jobbat målmedvetet de senaste tre åren med att vidareutveckla vår organisation efter olika marknader vilket har varit avgörande för DNA-teknikens utveckling i Sverige. SmartWaters unika egenskaper i kombination med vår organisation och erfarenhet gör oss unika i Norden vilket visar sig tydligt vid upphandlingar. Säger Mikael Ljungsten, Eurosafe Security Solutions AB, Marknadsansvarig för SmartWater i Skandinavien.

Protected cables

DNA-märkning har länge använts med framgång både i Sverige och Internationellt. SmartWater skyddar sedan flera år kopparkabel och stöldbegärlig metall nationellt åt Svenska Kyrkan, Telefonnätet, Järnvägen samt Kraftstationer. Där stöldmärkningen används har stölderna helt upphört. SmartWater MärkDNA distribueras i Skandivanien av Eurosafe Security Solutions AB.

För mer information kontakta:
Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig SmartWater, Eurosafe Security Solutions AB
0155-460602, ml@eurosafe.se

Eurosafe är Skandinaviens ledande säkerhetsleverantör inom egendomsskydd. Vi erbjuder marknadens mest effektiva säkerhetslösningar för att skydda era tillgångar. Med vår långa erfarenhet inom säkerhet är vi en trygg säkerhetspartner med bred kunskap. Eurosafe är Skandinavisk distributör för SmartWater MärkDNA.

För mer information besök

www.eurosafe.se

www.smartwater.com/sweden