Ebes Förlag

En svensk idiosynkrasi? Samtal om smutsig vapenhandel

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2018 09:11 CEST

Debatt på Göteborgs bokmässa 2018. Ebes förlags monter A02:69. Söndagen 30/9 kl.10.00-11.00

En svensk idiosynkrasi?

Samtal om smutsig vapenhandel

(A Swedish idiosyncrasy? A debate about dirty arms sales)

(samtalet förs delvis på engelska)

Journalisten och författaren Richard Beer har bjudit in den tidigare ärke­biskopen KG Hammar, den sydafrikanske statsvetaren Wayne S. Coetzee (Högskolan Väst) samt reportern, fotografen och författaren Donald Boström för ett samtal om varför det är så svårt att uppbåda opinion mot vapenexport.


Alla länder har sina nationella idiosynkrasier – tankeföreställningar som speglar intensiv motvilja eller överkänslighet. Och som inte kan diskuteras rationellt. Trots en ny skärpt lag om vapenexport verkar Sverige fortsätta att ohämmat trappa upp exporten av vapensystem.

Under 2000-talet har lilla Sverige befäst sin ställning bland världens tio största vapenexportörer. Fast praktiskt taget alla betydande utlandskontrakt inbegriper obskyra mellanhänder och någon typ av korruption. Den svenska staten agerar inte bara som beställare åt försvarsmakten, den uppmuntrar till varje pris export av vapen framställda av privata företag. Är detta samhällsnytta? Är detta moraliskt försvarbart?

Richard Beer har under författarnamnet Lars Amber skrivit nyckelromanen Som skakar Sverige i dess grundvalar (www.larsamber.com) vars bakgrund är den högst verkliga försäljningen 2014 av stridsplan till det korrupta Brasilien.

KG Hammar är en av initiativtagarna till Katarinauppropet som mobiliserar mot svensk vapen­export och för en human flyktingpolitik. Uppropet vill att Svenska kyrkan ska gå i bräschen för ett nytt sätt att tänka gällande hantering av konflikter. Ett första steg är att stoppa svensk vapenexport.

Wayne Stephen Coetzee disputerade 2018 på doktorsavhandlingen Ideals and interests in Swedish foreign policy (Göteborgs universitet)som analyserar den roll som vapenexport spelar inom svensk utrikes­politik. Mellan ”intressen och ideal”, och med den sydafrikanska Gripenaffären som fallstudie.

Donald Boström berättade i ett stort reportage från Botswana (Aftonbladet i april 2018), varför svenska skattebetalare riskerar att betala notan för SAAB:s och Sveriges vapenaffärer.


För mer information:

Eva-Karin Berglund, förläggare, Ebes förlag

info@ebesforlag.se

ebesforlag.se

Tel: 0760-497071

Vår ambition

Vår ambition är att hålla förlaget i liten skala vilket innebär att vi bara kommer att åta oss att hjälpa ett fåtal skribenter att nå sina mål. Orsaken är den att vi erbjuder personlig service via telefonkontakt, mailkontakt och även personliga möten om behovet finns. Vi kommer helt enkelt att lägga mycket tid på de författare som vi åtar oss och just därför vill vi inte anta för många.

Vi ser oss mer som samarbetspartners och en hjälpande hand för de skribenter som vill ge ut sina alster.

I den mån vi hinner kommer vi också att hjälpa egenutgivare att få sina böcker tryckta. Detta sker via dotterförlaget Lyacon.

Val av manus

Vi kommer i huvudsak att prioritera manus som innehåller tankar och idéer som gör skillnad. Det kan vara böcker/romaner innehållande samhälleliga problem och frågeställningar, historiska romaner som ger ett nytt perspektiv på historiska händelser, egenupplevda eller fiktiva människoöden som är värt att uppmärksamma m.m.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta EvaKarin@ebesforlag.se