Brukarföreningen Stockholm

​För första gången i Sverige, snabbtest av hepatit C

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2019 09:56 CET

Världshälsoorganisationen, WHO, har som mål att eliminera hepatit C fram till år 2030, där Sverige har också skrivit under att detta ska uppnås. Personer som tidigare eller aktivt använder droger är en viktig grupp att nå och behandla hepatit C, för att nå detta mål.

Snabbtestmaskinen GeneXpert är en del av satsningen från Karolinska Universitetssjukhuset, där vårdpersonal från infektionsmottagningen är ute på olika arenor för att erbjuda provtagning samt behandling för hepatit C. Denna snabbtestmaskin kan med hjälp av ett fingerstick kolla om du har en hepatit C infektion, och provsvaret tar bara en timme. Maskinen är en del av ett 2 årigt projekt, Linkage C, initierat av Soo Aleman, projektledare och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Brukarföreningen Stockholm i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset blir nu först ut i Sverige att använda denna snabbtest. Vid positivt provsvar möjliggör detta att man snabbt blir aktuell för behandling med de ny effektiva läkemedlen. Hepatit C kan leda till utveckling av skrumplever och levercancer, varför det är viktigt att upptäcka och behandla i tid.

Två sjuksköterskor är på plats på Brukarföreningen varje onsdag och tar emot patienter som vill komma igång med behandling och sköter uppföljning av pågående behandlingar.

Maria Haglund är undersköterska och projektadministratör för projektet Linkage C, och närvarar på Brukarföreningen två gånger i veckan för att ta blodprover och snabbtest. Målet med projektet är att hitta patienter som annars inte själva söker sig till infektionsmottagningarna.

- Att få arbeta i detta projekt som erbjuder vård och behandling till dom osynliggjorda är en ära. När vi nu ges möjlighet att arbeta med flexibilitet som ledord, så når vi ut och ser resultat, ingen ska ha hepatit C, säger Maria Haglund.

- Vi är jättestolta över detta projekt och det är ett helt nytt sätt att tänka, nämligen att sjukvården kommer till patienterna i stället för tvärtom, säger ordförande på Brukarföreningen, Niklas Eklund.
- Att det har lanserats är en stor seger för en jämlik sjukvård för många utsatta människor.


Kontakt

Maria Haglund, projektadministratör och undersköterska, Linkage C

Tel: 070-8108163. E-mail: Maria.haglund@sll.se

Soo Aleman, Projektledare, överläkare, docent och patientflödeschef på PO Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset.

Tel: 072-595 72 25. E-mail: Soo.aleman@sll.se

Niklas Eklund, Ordförande Brukarföreningen.

Tel: 073-6889922 E-mail: niklas.eklund@brukarforeningarna.se

Brukarföreningen Stockholm grundades 2004 och är en organisation som helt består av och vänder sig till alla människor som använder narkotika. Det betyder att vi organiserar personer som använder narkotika, personer med substitutionsbehandling eller annan medicinsk behandling och även människor som använder andra former av narkotiska preparat, såväl legalt som illegalt.