FPG Media AB

FOKUS PRESENTERAR: »BÄST ATT LEVA« 2019

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2019 15:16 CEST

»BÄST ATT LEVA« 2019

I 13 år har Fokus rankat de svenska kommunerna i »Bäst att bo«. Vi fortsätter även i år, men gör det med lite andra jämförelser och ingångsvärden än tidigare. Så nu presenterar vi »Bäst att leva«.

– Vi har breddat jämförelsen och gör den i nio huvudkategorier som nog de flesta ser som grundläggande för hur attraktivt det är att bosätta sig i en kommun. Storstäderna lockar många av de unga, men ser man till inrikes flyttnetto är det negativt för alla tre storstäderna.

– En familj som flyttar styrs av andra faktorer när de väljer var de ska bosätta sig. Då är förskolor och skolor, bostadsutbudet, att det är tryggt och finns en bra kommunal service ofta avgörande. Det försöker vi väga in i »Bäst att leva«, berättar Claes de Faire, chefredaktör för Fokus.

Tre kommuner i Stockholmsregionen tar topplatserna i den sammanlagda bedömningen. På första plats kommer Solna, på andra Upplands-Bro och på tredje Knivsta.

I kommunkategorin »Mindre städer/Tätorter och Landsbygdskommuner« märks kanske den största spridningen. Här toppar Åre, följt av Kalmar och Skövde. På tio-i-topp-listan finns också Varberg, Jokkmokk, Falun, Värnamo, Falkenberg, Älmhult och Arjeplog.

Fokus har i »Bäst att leva« utifrån 75 faktabaser bedömt hur kommunerna presterar i nio huvudkategorier:

  • Demografisk utveckling
  • Arbetsmarknad och inkomster
  • Bostadsmarknad
  • Kommunal ekonomi
  • Brottslighet och säkerhet
  • Fritid, kultur och nöje
  • Demokrati, jämställdhet och socialt kapital
  • Utbildning
  • Miljö.

Resultaten inom var och en av de 75 listorna har relaterats till kommunernas genomsnitt och poängsatts utifrån positiv respektive negativ avvikelse.

Topplistan av »Bäst att leva« publiceras på www.fokus.se och i tidningen fredagen den 24 maj. Hela sammanställningen hittar du i vår digitala »Bäst att leva«-special, helt utan kostnad för helårsprenumeranter. För övriga kostar den 199 kronor på Qiozk.com.

Har du frågor om »Bäst att leva« kontakta vår reporter Janne Sundling på telefon 0733-50 24 28 eller janne.sundling@fokus.se.

Bifogat finns listan på de kommuner som placerat sig på de 100 första platserna.

FOKUS - Sveriges nyhetsmagasin 

fokus.se

»Bäst att leva« – så gjorde vi:

Fokus har utifrån 75 statistiska sammanställningar och större kommunrankningar sammanställt hur kommunerna presterar i nio olika huvudkategorier:

• Demografisk utveckling

Hur kommunens utveckling ser ut med tanke på ålder på befolkningen, in- och utflyttning, förväntad utflyttning, medellivslängd och befolkningsutveckling på kort och på lång sikt.

• Arbetsmarknad och inkomster

Andel av invånarna som arbetar, hushållens och invånarnas inkomster, antalet sysselsatta i nyckelkategorier på arbetsmarknaden, tillgång till bredband, trygghet i elförsörjning, näringslivsbefrämjande åtgärder, nyregistrerade företag och Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet.

• Bostadsmarknad

Bostadsbyggande 2014–2018, utvecklingen av hyror och huspriser, trångboddhet, boendesegregation och närhet till kollektivtrafik.

• Kommunal ekonomi

Kommunskatt, kommunal låneskuld, resultat och soliditet i kommunen samt skattekraft.

• Brottslighet och säkerhet

Antal brott, antal inbrott, antal kvinnofridskränkningar, antal poliser och responstid vid 112-samtal.

• Fritid, kultur och nöje

Sammanlagda kulturkostnader, antal och anställda på bibliotek, verksamhet inom kultur- och musikskola, deltagande i idrott bland unga, biografbesök, restauranger och restauranger med nattöppet.

• Demokrati, jämställdhet och socialt kapital

Valdeltagande, andel kvinnor i fullmäktige och på ordförandeposter, antalet som jobbar deltid, löneskillnad män–kvinnor, skilsmässor, självmord, ohälsotal och socialt kapital.

• Utbildning

Andel behöriga till högskola, andel eftergymnasial utbildning, anmälningar till Skolinspektionen, rankningar från Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund.

• Miljö

Koldioxid- och partikelutsläpp, insamlat avfall, kustnärhet, miljöbrott, cykelvägar och Aktuell Hållbarhets rankning Sveriges bästa miljökommun.

Resultaten inom var och en av de 75 listorna har relaterats till kommunernas genomsnitt och poängsatts utifrån positiv respektive negativ avvikelse.

Kommunindelningen utgår från Sveriges Kommuner och Landstings indelning:

1) »Storstäder och Storstadsnära kommuner«. 2) »Större städer och Kommuner nära större stad«. 3) »Mindre städer/Tätorter och Landsbygdskommuner«.

Källor: Statistiska centralbyrån, Kolada (Sveriges Kommuner och Landsting), Brottsförebyggande rådet, Svenskt Näringsliv, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Aktuell Hållbarhet, Post- och telestyrelsen, Socialstyrelsen, Svenska Filminstitutet, Skolinspektionen och Ungdomens Nykterhetsförbunds fritidsrapport.

Fokus är ett renodlat svensk nyhetsmagasin. Vi både breddar och fördjupar, ger analyser och sätter fokus på samhällsfrågor, politik, ekonomi, kultur och vetenskap. Såväl inrikes som utrikes.