FRII Frivilligorganisationernas insamlingsråd

Gåvor till ideella organisationer ökar

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2018 21:10 CET

Gåvogivandet till ideella organisationer i Sverige ökade för trettonde året i rad 2017. Det visar en enkät som branschorganisationen FRII har gjort bland sina största medlemsorganisationer.

FRII bad de medlemmar som samlar in mer än 50 miljoner kronor per år att dela med sig av sina preliminära insamlingsresultat för 2017. Baserat på trenderna kan FRII konstatera att det ser ut att vara en ökning av gåvogivandet även 2017. Närmare 70 procent av organisationerna uppger att de ökade sin insamling under förra året. Det innebär att insamlingen till ideella organisationer ökar för trettonde året i rad.

Testamenten och gåvor från allmänheten ligger bakom ökningen
Gåvor från allmänheten och testamenten verkar ligga bakom ökningen. För många av organisationerna som har ökat sin insamling är ökningen markant och ligger uppåt 20 procent.

- Det här är glädjande för det visar att organisationerna fortsatt lyckas engagera människor i Sverige för olika viktiga ändamål som kan bidra till ett bättre samhälle. Vi ser fram emot att se de definitiva insamlingssiffrorna som kommer i maj, säger FRIIs generalsekreterare Charlotte Rydh.

Branschen alltmer professionell
Förutom människors privata engagemang för ändamålen finns andra faktorer som påverkar gåvogivandet. Nadia Forslund som är insamlingschef på Hjärt-Lungfonden tror att en av anledningarna till att insamlingen ökar är att branschen blir alltmer professionell i samband med att flera internationella organisationer kommit in på den svenska arenan.

- Det gör att vi alla måste bli än mer kompetenta, än mer resultatorienterade och arbeta tydligare utifrån globala spelregler, säger Nadia Forslund.

30 procent har minskat sin insamling
30 procent av organisationerna som deltog i undersökningen uppger att de minskat sin insamling. För dessa organisationer är det minskade gåvor från allmänheten som slår mest. I genomsnitt har dessa organisationer minskat sin insamling med runt 15 procent.

Definitiva insamlingssiffror för branschen kommer i maj
I slutet av maj lanserar FRII sin årliga rapport med en mer omfattande analys av branschens insamlingsstatistik. I den rapporten omfattas alla FRII:s 151 medlemmar.

Om enkäten och resultatet
De ideella organisationer som tillfrågades i enkäten samlar alla in mer än 50 miljoner kronor per år. Av 27 tillfrågade var det 23 organisationer som svarade på enkäten (svarsfrekvens= 86%). Insamlingsresultaten som presenteras här är preliminära och ska därför endast ses som en indikation på insamlingstrenden för 2017.

Enkäten i korthet:

 • 70% har ökat sin insamling 2017 jämfört med 2016
 • 30% har minskat sin insamling 2017 jämfört med 2016
 • För de organisationer som ökat insamlingen är den procentuella ökningen i snitt ca 20%
 • För de organisationer som minskat sin insamling är den procentuella minskningen i snitt ca 15%
 • Av de organisationer som ökat uppger 50 % att ökningen främst beror på ökade gåvor i form av testamenten, 32% uppger att den främst beror på ökade gåvor från allmänheten
 • 20% av de organisationer som ökat uppger att ökningen främst beror på ökade gåvor från företag och andra organisationer

De organisationer som svarat på enkäten är:

 • Läkare utan gränser
 • Hand in Hand
 • Naturskyddsföreningen
 • Hjärnfonden
 • Barnfonden
 • Läkarmissionen
 • Individuell Människohjälp
 • We Effect
 • Plan Sverige
 • SOS-Barnbyar
 • Operation Smile
 • WWF
 • Erikshjälpen
 • Rädda Barnen
 • Stadsmissionen
 • Barncancerfonden
 • Cancerfonden
 • Hjärt-Lungfonden
 • Svenska Sjöräddningssällskapet
 • Unicef
 • Amnesty
 • Röda Korset
 • Sverige för UNHCR


Kontakta FRII för mer information om enkäten

Linda Jacobsson, projektledare analys och intressepolitik, FRII
08-6773091
linda@frii.se

Charlotte Rydh, Generalsekreterare, FRII
+46 (0)73-661 22 93
charlotte@frii.se

FRII är en branschorganisation som verkar för goda förutsättningar och ökat förtroende för insamling till goda ändamål. Det gör vi genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd till våra medlemmar.

Bland FRIIs medlemmar finns Sveriges största och ledande insamlingsorganisationer såsom Unicef Sverige, Cancerfonden, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, SOS Barnbyar, Hjärt-Lungfonden, Svenska Röda Korset, Världsnaturfonden WWF, Barncancerfonden och Plan Sverige men också ett stort antal mindre insamlingsorganisationer. På den här medlemslistan finns alla presenterade.