SWESTEP AB

Genombrott för Avfallshantering

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2018 09:14 CEST

Tiden är inne för Nästa Generations Process Teknologi för Hållbar Återvinningsproduktion - . Processen kan omvandla all typ av organiskt avfall och plast till förnybara oljor, bränslen och gröna kemiska råvaror.

Ett avtal har ingåtts mellan SWESTEP AB och Green Fund Finance AB (GFF), med avsikt att finansiera byggandet och utvecklingen av godkända SWESTEP-anläggningar. SWESTEP’s innovativa gröna teknik kombinerad med nya finansierings- och investeringsmodeller från Green Fund Finance lovar riktiga förändringar i de miljöutmaningar vi står inför idag.

Det finns ett stort intresse för vår unika teknik för att förvandla plast och organiskt avfall till en grön förnybar olja som är i nivå med den fossila oljan. Vi har redan fått in order till ett värde om cirka 85 Miljoner Euro", säger Karl-Magnus Mattsson, VD och grundare för SWESTEP.

Svenska SWESTEP erbjuder produktionsanläggningar för storskalig produktion av grön diesel, typ EN 590 kvalitet, från plast och organiskt avfall.

"Den här banbrytande tekniken gör att du kan förvandla hushållsavfall och annat organiskt skräp till grön olja – av samma kvalitet den fossila oljan - och till grönt jetbränsle om man så vill", säger Karl-Magnus Mattsson. Det är även möjligt att producera ny plast, nya textilfibrer och asfalt från oljan.

Den beprövade tekniken och processen är klimatvänlig och återbetalningstiden på en produktions anläggning är kort, tack vare den höga effektiviteten i processen. Det finns inga farliga utsläpp, tvärtom de biprodukter som finns kvar efter genomförd process är destillerat vatten, inkapslad koldioxid och asfalt. Transformationen sker i låg temperatur och utan tryck, tack vare en unik katalysatorprocess.

"Det är i princip samma process som i naturen för att producera olja, men i stället för att ta över 130 miljoner år tar processen ca 6 minuter med vår teknik. Vilket nu blir tillgängligt internationellt med en riktigt attraktiv finansieringslösning", säger Karl-Magnus Mattsson, som vid sidan om rollen i SWESTEP är erkänd av WPF (UNESCO) och har beviljats som världs medborgarskap nr 216 tack vare hans engagemang och initiativ för alternativa gröna energilösningar.

Attraktiv finansieringslösning - möjliggör storskalig utrullning

GFF Green Fund Finance kommer att finansiera köp och installation av nyckelfärdiga SWESTEP produktionsanläggningar. I gengäld kommer fonden att dela vinsten från anläggningarna med de företag som driver anläggningarna.

"Det finns ett stort intresse för denna nya patenterade teknik bland våra investerare, som söker hållbara investeringsmöjligheter med goda förutsättningar. Vi ser fram emot de kommande åren tillsammans med SWESTEP", säger David Simmonds, VD för Green Fund Finance.


Intresset från många olika internationella industrier

"Vi ser ett stort intresse från flera internationella branscher som flygindustrin, jord-, och skogsbruket och den traditionella tillverkningsindustrin - men också från kommunerna med ett allt växande avfallsproblem", säger Karl-Magnus Mattsson, som också har blivit inbjuden att träffas inflytelserika beslutsfattare på tillväxtmarknader för att informera om tekniken och vad den erbjuder när det gäller, de stora, problemen med avfallshantering och det lika viktiga behovet av alternativa energilösningar.


Beställningar till ett värde av 85 MEUR - installation börjar 2019

"Vi har nu beställningar från kunder i Skandinavien, Indien, Bangladesh och Sydeuropa på 85 miljoner Euro och installationerna startar 2019. Med denna nya finansieringsuppsättning förväntar vi oss att orderboken växer snabbt, eftersom det skapar alternativ för kunder som inte vill ha traditionell bankfinansiering ", säger Karl-Magnus Mattsson.


Kommentarer från branschrepresentanter

SWESTEP tekniken och GFF Green Fund Finance finansiella lösning värderas av flera företrädare med intresse för nya avfallshantering metoder och produktion av förnybara oljebaserade kemikalier.

Stefan Lithell, VD på REZ Power AB, Sverige - "Att kunna få tillgång till en teknik som gör svensk förnybar diesel utav avfall från plast, papper och trä som också är koldioxidneutralt, och med en process som är bättre än att bränna avfallet, känns både bra och inspirerande".

Georgios Vassili, VD RECYCLADES, Naxos, Grekland - "Det betyder att vi kan lösa avfallsproblemen i Cykladerna och bidra till en cirkulär ekonomi och mindre beroende av att importera fossilt bränsle".

Fredrik Hällstorp, VD Hällstorp Recycling AB - "Detta kommer att göra stor skillnad, med en SWESTEP anläggning, kommer avfall att omvandlas till nya gröna slutprodukter med positivt kassaflöde med högre återvinningsgrad och mindre material som kommer att skickas till deponi. Det kommer att vara bra för allas vår framtid och miljön, både nationellt och globalt".


För mer information kontakta

Karl-Magnus Mattsson - VD & Grundare
Tel  0763 97 95 74
Mail kmm@swestep.com
www.swestep.com

SWESTEP utvecklar och säljer SWESTEP anläggningar som återvinner, bearbetar och konverterar all typ av organisk avfall, inkl. plast, till förnybar olja, energi och bränsle för både den fossil beroende industrin och transportsektorn som helhet.

SWESTEP develop and sell SWESTEP Plants that Convert, Process and Recycle Organic Waste, incl. Plastic, to Renewable Oil, Energy and Fuels for the Fossil Dependent Industries and the Transport Sector as a whole.