Kristdemokraterna, KD

Göran Hägglund kräver svar av Mona Sahlin

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2010 16:30 CET

Idag skriver Kristdemokraternas partiledare ett öppet brev till Mona Sahlin och kräver svar gällande debatten om Ilmar Reepalus uttalanden om judarnas situation i Malmö. Det öppna brevet bifogas nedan.


För med information:
Petra Kjellarsson Pressekreterare hos Göran Hägglund Tel: 070-646 21 12


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Öppet brev till Mona Sahlin

Än en gång har Malmös socialdemokratiske kommunalråd Ilmar Reepalu skapat frågetecken kring sin förmåga att dra gränslinjer mot antisemitism. Oförmågan spiller obarmhärtigt över på socialdemokraterna som parti. Trakasserierna mot Malmös judar har varit ett förfärande och oacceptabelt faktum under flera års tid. Dessvärre har Reepalu nått internationell ryktbarhet genom att hävda att det över huvud taget inte har förekommit angrepp på judar i staden. Han har också ”förklarat” antijudiska aktioner genom hänvisningar till Israels politik i Gaza.
Genom att nu i en intervju hävda att den senaste tidens kritik mot honom delvis har varit ett resultat av israelisk lobbyism har han inte bara förolämpat alla dem som rätteligen reagerat på hans ursäktande hållning. Han begagnar sig också av den klassiska antisemitiska föreställningen att judar samverkar internationellt för att driva gemensamma politiska intressen.
Sveriges judar ska inte behöva känna oro och Sveriges anseende ska inte behöva fläckas. Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin måste vara mycket tydlig och snabb i sina svar på följande frågor:
- Har den politik som förs i Israel någon som helst relevans vid bedömningen av angrepp på svenska judar?
- Har inte varje person, oavsett bakgrund, rätt att slippa blir trakasserad och förföljd?
- Delar Mona Sahlin Ilmar Reepalus uppfattning att kritiken mot honom är ett resultat av israelisk lobbyism?
- Hur tänker Mona Sahlin agera för att det inte ska finnas någon osäkerhet kring socialdemokraternas syn på antisemitism och judars rätt att leva sina liv i trygghet?
Jag tror att det är viktigt att dessa frågor besvaras.
Med vänlig hälsning,
Göran Hägglund