NS Sensus

Har Landstingen i Sverige levt upp till deras skyldighet?

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2014 06:48 CET

Allmänbildning om Lag och rätt, som landstingen har att rätta sig efter, skyldighet, men vad blir ”straffet” och konsekvensen när dessa landsting icke tillämpar lag och rätt? Vad har landsting att rätta sig efter utifrån känd lag och rätt?

Finns bättre/effektivare vård inom EU:s enorma vårdmarknad, där Sverige är endast en mycket liten del av denna EU:s enorma vårdmarknad, som Sverige ingår i sedan 1995?

  • Svaret är givet, det finns massor av bättre/effektivare vård, men varför tillåts den icke att komma in i Sverige?
  • Vad är vård Sverige så stolta över utifrån kända fakta?
  • Varför remitteras då icke av sjukhusläkarna till denna bättre/effektivare vård?

Du läser mera via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/12/02/h...

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/