Head Agent

Head Agent driver kompetensskifte i styrelserummen

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 13:50 CEST

Många styrelser tillsätts idag med lite fokus på vilket behov styrelsen har i form av specifik kompetens och relevant operativ erfarenhet. Flera av dagens styrelserum består av väldigt duktiga och erfarna personer, men de har ofta likvärdig kompetens. Med Board Agent vill Head Agent utmana "status quo" i svenska bolagsstyrelser genom att tillsätta aktuell kompetens som är nödvändig i dagens affär.

Idag tillsätts vanligen nya styrelsemedlemmar genom styrelsens egna etablerade nätverk och en liten skara personer representerar många olika styrelser. Resultatet blir en relativt likformad grupp med få synergier och med litet fokus på tillväxt framåt. Head Agent menar att styrelsen kan skapa ett större värde om styrelsemedlemmarnas kompetens speglar de behov som företaget har just nu. ”Vi ser ofta att viktig kompetens saknas inom områden som digital transformation, kundlojalitet, innovation och internationell expansion. Det vill vi ändra på.” menar grundaren av Head Agent Susanna Liljestam-Heigaard. Vidare tillägger Susanna att en annan problematik är att styrelserna är alltför likriktade rent demografiskt avseende ålder, kulturell bakgrund och kön.

Head Agent vill ge svenska bolag förutsättning att vara konkurrenskraftiga på en alltmer snabbrörlig, global och digitaliserad marknad. I den höga förändringstakt som råder idag bör dessutom en utvärdering av styrelsemedlemmarna ske på årlig basis för att säkerställa att rätt kompetens finns representerad.

En av Board Agents senaste styrelsetillsättningar gjordes för Twilfit. De behövde addera digital kompetens och omnikanalerfarenhet i sin styrelse, vilket resulterade i rekryteringen av Mikaela Jansson. ”Jag tror det finns god anledning till nytänkande när det gäller styrelserekrytering och styrelsesammansättning. Att utmana en förhållandevis traditionell värld känns i alla avseenden väldigt positivt”, säger Mikaela Jansson.

Head Agent har även framgångsrikt samarbetat med Tech Start-up bolaget Veckopengen, grundat av fotbollsprofilen Philip Haglund. ”Arbetet med att identifiera vilka erfarenheter som verkligen kan bidra till vår fortsatta tillväxt har varit ovärderligt. Jag gillar denna moderna approach och fokus på vem som kan skapa värde och bidra till just vår affär snarare än vem som har flest års erfarenhet av styrelsearbete”, menar VD på Veckopengen Philip Haglund.

Styrelsen ska hjälpa bolaget att klara såväl finansiella utmaningar som mål för tillväxt, målgruppsförståelse och teknisk utveckling. Tillsammans med Philip Haglund lyckades Head Agent nå människor med den kompetens och drivkraft som Veckopengen eftersökte. ”Vi är väldigt glada över att ha fört samman Veckopengen med de nya styrelsemedlemmarna Eva Cederbalk och Stefan Persson. Det är just med utgångspunkten i att skapa värde som vi började vår satsning att utmana traditionell styrelserekrytering. Vi hoppas se resultatet av detta när vi följer Veckopengens fortsatta tillväxtresa”, berättar Linus Andersson på Head Agent.

Head Agent arbetar med Executive Search av chefer och nyckelpositioner inom marknadsföring, försäljning och affärsutveckling. Sedan starten 2010 har Head Agent växt kraftigt och är idag 29 anställda. Head Agent blev 2015 utsedd till DI Gasell och de har fortsatt stora tillväxtplaner. Satsningen att utmana traditionell styrelsetillsättning går under namnet Board Agent. Grundare och ägare: Susanna Liljestam-Heigard och Kristina Bågstam-Blom.