Skogsforum Media AB

​Hemlig data om svenska virkespriser

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2019 10:11 CEST

Virkesbil på timmerupplag

I Norge och Finland redovisas regelbundet öppen marknadsdata om virkeshandeln sedan decennier tillbaka. Det gäller både volymer och priser. I Sverige, som har ett Världens mest digitaliserade virkesflöden, saknas denna information helt. Det innebär inte bara att marknadens parter saknar viktig information utan det påverkar även tillförlitligheten i den officiella svenska avverkningsstatistiken som Skogsstyrelsen tar fram. Skogsforum har jämfört hur de olika länderna redovisar sina skogliga marknadsdata och försökt hitta orsaker till skillnaden.

Transparenta produktpriser, en självklarhet i lantbruket

En intressant jämförelse är att se hur Skogsstyrelsens systermyndighet Jordbruksverket förhåller sig till marknadsstatistik. Här visar det sig att man presenterar priser och volymer månadsvis för de flesta av lantbrukets produkter, animaliska såväl som vegetabilier. Men något motsvarande finns inte i skogen.

I Sverige, liksom i Norge mäts i stort sett varje avverkad kubikmeter virke av samma typ av organisation. En s k inmätningsförening med representanter från både köpare och säljare. I Sverige heter föreningen Biometria och i Norge heter den Norsk Virkesmåling. I Biometria finns Skogsbrukets Datacentral (SDC) som hanterar och redovisar all data från inmätt virke. I Finland är det skogsindustrin själva som ansvarar för virkesmätningen inom en given virkesmätningslag. I alla tre länder är det statliga myndigheter som har ansvar för att redovisa statistik över virkesvolymer och priser. Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet i Sverige.

Månadsvis redovisning i Norge och Finland

I Norge och Finland redovisar myndigheterna uppgifter om volym och pris för avverkat virke varje månad, med någon veckas eftersläpning. Uppgifterna är detaljerade och går att följa på både sortiments- och länsnivå. Motsvarande uppgifter i Finland redovisas också månadsvis men de avser då endast virke från den privata skogen vilket utgör ca två tredjedelar av det finska virket.

Lång fördröjning och kvalitetsbrister

I Sverige tar det 20 månader innan Skogsstyrelsen kan fastställa slutliga uppgifter om den totala avverkade virkesvolymen för ett enskilt år. Uppgifter som enligt myndigheten dessutom har kvalitetsbrister. När det gäller virkespriser redovisas endast priser för nio procent av avverkningsvolymen. De s k leveransvirkespriserna.

- Fram till slutet av 90-talet redovisade Skogsstyrelsen virkesvolymer var fjärde månad men sedan beslutade inmätningsföreningarna att de här uppgifterna endast kunde lämnas årsvis, säger Stefan Karlsson på Skogsstyrelsen. Stefan är produktansvarig för myndighetens uppdrag att ta fram den officiella SCB-statistiken och han säger att Skogsstyrelsen gärna skulle se bättre underlag för sin statistik. Inmätningsföreningarna hävdar att deras datasystem inte är anpassade för att vara datakällor utan är utformade för att främst redovisa data om en virkesaffärer mellan säljare och köpare, säger Stefan.

Går det i Norge så går det i Sverige

Fredrik Reuter på Skogsforum säger att datasystemen troligtvis inte är så mycket bättre i varken Norge eller Finland. Skillnaden är att myndigheterna där bestämmer vilken nivå av data de vill ha tillgång till för att kunna presentera aktuell och tillförlitlig marknadsstatistik över virkesflödet.

- Norge har identisk struktur för virkesredovisning som Sverige så om bara viljan finns så finns självklart möjligheten att ta fram data även i Sverige säger Fredrik.

Nytt datasystem öppnar för bättre marknadsdata även i Sverige

Enligt Peter Eklund på Biometria så håller man nu på att ta fram ett helt nytt och modernare datasystem för SDCs virkesredovisning, kallat Viol 3 (VIrke OnLine 3). Enligt Peter kommer det nya systemet att kunna leverera motsvarande detaljuppgifter som i Norge men han säger att frågan inte har varit uppe till diskussion inom Biometria.

- Det är helt upp till Biometrias ägare, virkesköpare och virkessäljare, att besluta om man ska leverera öppen marknadsdata med priser och volymer, säger Peter Eklund. Men vi har inte fattat något beslut varken för eller emot ännu.

SDCs nya datasystem väntas vara i drift i början av 2021.

- Man kan tycka att det är anmärkningsvärt att det i en så stor och viktig näring som skogsbruket och skogsindustrin saknas transparent marknadsdata snart 20 år in på nya millenniet, säger Torbjörn Johnsen på Skogsforum. Att både Norge och Finland kan tillhandahålla dessa uppgifter visar att det är fullt möjligt men att viljan inte finns i Sverige. Den skogliga myndigheten i Sverige har inte haft förmåga att ställa krav på inmätningsföreningarna och skogsindustrin när det gäller att leverera tillförlitlig och aktuell marknadsdata. Det har man lyckats bättre med i Finland och Norge, säger Torbjörn.

Anledningen till att skogsnäringen i Sverige bromsat tillgången till aktuell marknadsdata kan man bara spekulera i enligt Skogsforum.

- Kanske tror virkesköparna att en öppen volym- och prisstatistik kommer att driva upp virkespriserna, säger Torbjörn Johnsen. Han är dock övertygad om att hela den svenska skogsnäringen har allt att vinna på att presentera ett så bra kunskapsunderlag som möjligt om virkesmarknaden.

För mer information, kontakta:

Fredrik Reuter

Grundare och delägare, Skogsforum.se

Mail: fredrik@skogsforum.se

Tel: 070-576 70 56

Torbjörn Johnsen

Delägare, Skogsforum.se

Mail: torbjorn @skogsforum.se

Tel: 070-646 16 86

Kompletterande fakta och fördjupning:

tabell, jämförelse

Ovan: tabell som visar på skillnaderna mellan Finland, Norge och Sverige.

Länk till fördjupande genomgång på Skogsforum