Wikimedia Sverige

Högsta domstolen väljer att krympa det offentliga rummet istället för att gå på Wikimedia Sveriges linje

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2016 09:24 CEST

Wikimedia Sverige stämdes 2013 av BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) för sajten Offentligkonst.se, en sajt där man kan ladda upp egna bilder av offentlig konst så att andra lätt kan hitta den, BUS hävdade att Wikimedia Sverige bröt mot upphovsrättslagen när man publicerade bilder av konstverk. I dag beslutade Högsta domstolen att gå på BUS linje i målet.

Högsta domstolen har valt en extremt restriktiv tolkning av upphovsrättslagen, som går stick i stäv med den ändamålsenliga tolkning som Europadomstolen förordar i den här typen av mål. Resultatet är en otidsenligt beslut som rent praktiskt innebär att man inte får avbilda och sprida konstverk digitalt och gratis på nätet, medan det alltjämt är fritt fram att trycka pappersvykort av samma bild och sälja dem för egen vinning.

Hos Wikimedia Sverige är besvikelsen stor:

- Konst är viktigt och berikar människors liv. Det är därför man avsätter offentliga medel för att köpa in och placera konst i människors vardagsmiljö. Själva poängen med offentlig konst är att den ska vara just offentlig och lättillgänglig. Wikimedia Sverige har tagit fasta på den grundtanken och Offentligkonst.se är ett sätt att förverkliga den i den digitala samtiden, säger Anna Troberg, verksamhetschef för Wikimedia Sverige. Det är mycket tråkigt att Högsta domstolen väljer att gå på BUS linje och krymper det offentliga rummet.

Högsta domstolens beslut skapar även ytterligare otrygghet hos många andra – allt från amatörfotografer till glada semesterfirare och selfiefantaster.

- Upphovsrätten är notoriskt snårig, säger Troberg. Det är till exempel inte många som vet att de dagligen bryter mot upphovsrätten när de lägger ut och delar andras bilder i sociala medier. Ännu färre har en aning om att det skulle vara ett brott att publicera en selfie på sig själv tillsammans med en rolig staty på ett torg. Högsta domstolens beslut visar att vi har en upphovsrättslag som släpar efter och står rådvill inför den digitala verklighet som alla i dag lever i.

Högsta domstolens beslut: http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2016/2016-04-04%20%C3%96%20849-15%20Beslut.pdf

Tidslinje övermålet: https://se.wikimedia.org/wiki/Offentligkonst.se/St%C3%A4mning

Bild: Tim Evanson. Licens: CC-BY-SA 2.0.

Kontakt:

Anna Troberg
Verksamhetschef, Wikimedia Sverige
anna.troberg@wikimedia.se
072­9 - 67 29 48

Henrik Bengtsson
Advokat
henrik.bengtsson@delphi.se
0709 - 25 25 16

De flesta känner till Wikipedia, det fria uppslagsverket som är en av de tio mest besökta webbplatserna. Wikipedia finns på över 280 språk och har över 23 miljoner artiklar totalt och har skapats helt och hållet av uppslagsverkets användare.

Vad de flesta inte känner till är att Wikipedia är helt ideellt. Wikipedia drivs av den icke-kommersiella organisationen Wikimedia Foundation. Runt om i världen har det bildats stödföreningar för att hjälpa till att utbilda och upplysa människor på deras eget språk om Wikimedia Foundations olika projekt. Wikimedia Sverige arbetar i Sverige för att göra kunskap fritt tillgängligt för alla människor.