Skolporten AB

Ifous - forskar för skolnytta

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 14:16 CET

Vid årsskiftet bildades Ifous, ett non-profitföretag som ägs av Skolporten AB och som är det första forskningsinstitutet inom skolans område. På uppdrag av, och tillsammans med skolhuvudmän ska Ifous verka i rummet mellan skolans värld och den traditionella forskarvärlden för att bedriva forskning som är verksamhetssnära och därför kan komma till direkt nytta ute i skolorna.

- Vi kommer redan under 2011 att arbeta med fyra programområden till vilka vi nu söker skolhuvudmän som vill delta i arbetet och därmed vara med och påverka inriktningen på respektive område redan i ett tidigt skede. De fyra områdena är: Små barns lärande,  Språkutvecklande arbetssätt, Styr för bättre matematik samt Inkludering, säger Jens Johansson, VD för Ifous.


De skolhuvudmän som är intresserade av att delta i något av de fyra programområdena eller vill veta mer om Ifous, är varmt välkomna att kontakta Jens Johansson: jens.johansson@ifous.se eller på tel 073-517 84 80.

Om Skolporten AB Skolporten mål är att underlätta vardagen för skolans lärare
och ledare genom att svara mot de önskemål och behov som de har i sin profession.
På skolporten.com publicerar vi varje dag aktuella skolnyheter, debatter och forskningsresultat. För mer information om företaget och våra övriga tjänster, vänligen läs mer på www.skolporten.com.