Skolporten AB

Ifous rekryterar Karin Hermansson

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2012 09:14 CEST

Ifous rekryterar Karin Hermansson som FoU-ansvarig

Den 15 maj började Karin Hermansson som forskning- och utvecklingsansvarig på Skolportens dotterbolag Ifous. Karin kommer närmast från en tjänst som kanslichef på Vetenskap & Allmänhet (VA), en organisation som främjar dialog och öppenhet mellan forskning och samhälle.

På VA har hon studerat olika samhällsgruppers syn på, och kontakter med, forskare:
- Jag ser fram emot att i praktiken försöka åstadkomma något jag länge jobbat för på ett mer generellt plan. Det handlar om att att möta lärare, skolledare och forskare och driva forskning som genom en aktiv och kontinuerlig dialog verkligen kommer till nytta ute i skolverksamheten.

Karin kommer att organisera och utveckla samverkansformer för forskning och utveckling samt processleda de programområden Ifous driver tillsammans med sina medlemmar.
För närvarande pågår arbetet med fyra områden: inkludering, språkutvecklande arbetssätt, små barns lärande och entreprenöriellt lärande. Hon kommer även att fokusera på att stärka banden mellan Ifous och lärosäten, myndigheter, näringsliv och andra organisationer.

- Karin har kunskap, erfarenhet och nyfikenheten att lära nytt vilket i kombination med en stor ödmjukhet gör att hon passar utmärkt som FoU-ansvarig. Hon kommer att bidra med kompetenser som vidareutvecklar vår verksamhet på ett mycket positivt sätt, säger Jens Johansson, vd Ifous.

Kontakt:
Jens Johansson, vd, tel 073-517 84 80. jens.johansson@ifous.se
Karin Hermansson, FoU-ansvarig, tel 076-033 48 10 karin.hermansson@ifous.seOm Ifous
Ifous, som tillhör SkolportenGruppen, är ett oberoende forskningsinstitut med fokus på förskola och skola.  Tillsammans med sina medlemmar initierar, organiserar och sprider Ifous aktuell och behovsrelaterad FoU (forskning & utveckling). Ifous har i dagsläget drygt 100 medlemmar bestående av kommunala och fristående skolhuvudmän, universitet och högskolor samt andra organisationer som vill ta del av och stödja vårt arbete kring forskning och utveckling i skolan.
Ifous styrelse består av Lennart Jonasson, (ordförande) fd stadsdirektör Nacka kommun, Anne-Marie Begler, generaldirektör Skolinspektionen, Tomas Thorvaldsson, Koncernchef Swerea, Birgitta Ericson, pedagogisk chef Kunskapsskolan, Klara Palmberg, konsult Mementor Ledarskap, Per-Arne Andersson, avdelningschef SKL, Therese Mabon, vd Skolporten, samt Ylva Sjönell, konsult (tidigare kommunikationschef på Vinnova).

Om Skolporten AB Skolporten mål är att underlätta vardagen för skolans lärare
och ledare genom att svara mot de önskemål och behov som de har i sin profession.
På skolporten.se publicerar vi varje dag aktuella skolnyheter, debatter och forskningsresultat. För mer information om företaget och våra övriga tjänster, vänligen läs mer på www.skolporten.se.

Bifogade filer

PDF-dokument